aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

BNO tallks 08 - Green Targets

BNO tallks 08

Hartelijk welkom op de evenementen-website van BNO tallks 08 - Green Targets!

Je kunt je hier aanmelden voor dit evenement, de uitnodiging of deelnemersinformatie bekijken en routeinformatie inzien.

BNO Tallks 08 -Green Targets

Over hoe ontwerpbureaus tot duurzame doelstellingen en producten komen

Donderdag 21.04.11

Was het maar zo simpel dat er een format bestond voor een groene offerte die als leidraad kan dienen voor duurzaam ontwerpen en waar ook nog eens elke opdrachtgever voor valt! In de praktijk is het ingewikkeld maar er zijn veel inspirerende voorbeelden te vinden. Centraal bij deze tallks staat het onderzoek 'Setting sustainability targets: a design agency perspective', dat Myrthe Yeh aan de TU Delft uitvoerde, i.s.m. Syntens en de BNO en waar de Groene Offerte aanleiding voor was. Er wordt verteld over de resultaten en een aantal ontwerpbureaus presenteren hun cases uit het onderzoek. Een tipje van de sluier: aan de orde komen bureauvisies, duurzame checklists, eco-indicatoren, Cradle to Cradle, design for disassembly, productinnovatie, sociale bewustwording, tenders, overtuigen van opdrachtgevers en meer. Met intermezzo’s van de Groene Offerte.

Met onder andere: Ruud Boer (Bataafsche Teeken Maatschappij), Gabriela Bustamante en Caro Isern (LSDP), Andreas Knol (Bluelarix Designworks), Niels van Marle (We Are Perspective), Ingrid de Pauw (IDEAL&CO) en Myrthe Yeh (TU Delft). Moderator van de avond is Mieke van der Wilt.

Info

Tijden: 19.30 - 22.00 uur
Inloop & registratie: 19.00 uur Zaal open om 18.50
Locatie: Pakhuis de Zwijger te Amsterdam, grote zaal. (Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam, 020 7884433)
Entree: BNO-leden en studenten €5,00, niet-leden 7,50
Aanmelden uitsluitend via: aanmelder.nl/tallks

De voertaal is Nederlands.

www.groeneofferte.nl

Twitter:
#bnotallks
#groeneofferte

ticketverkoop
 ticketverkoop