Voorbereiding maandag 2 november
Je ontvangt een korte opname waarin Marjolein verschillende theoretische modellen behandelt, die inzicht geven in wat een optimale en effectieve dynamiek maakt in sportteams. Middels de bijbehorende opdracht breng je, met behulp van de besproken modellen, in kaart wat sterke punten zijn van je team, op welke punten de ontwikkeling van je team mogelijk stagneert, en wat ervoor nodig is om ontwikkelstappen met elkaar te maken.

Eerste cursusavond
Tijdens de interactieve eerste bijeenkomst bespreken en ervaren we een aantal interventies, gericht op het bevorderen van het onderlinge vertrouwen en de betrokkenheid binnen je team. Deze interventies kun je bij wijze van spreken de volgende dag meteen inzetten bij je eigen team, ook wanneer het team niet fysiek bij elkaar kan komen. We sluiten de eerste cursusavond af met een praktijkopdracht: het uitvoeren van een van deze interventies bij jouw team.

Voorbereiding maandag 9 november
Ter voorbereiding van de tweede cursusavond ontvang je opnieuw een korte opname, waarin Marjolein de relevante theorie uitlegt. Hiernaast breng je je ervaringen van het uitvoeren van een interventie bij je team met je mee.

Tweede cursusavond
Deze avond starten we met een nabespreking van de interventies die door de deelnemers zijn uitgevoerd. Hiernaast behandelen en ervaren we een aantal interventies die je in kunt zetten om de communicatie in en rond wedstrijden en de resultaatgerichte samenwerking verder te ontwikkelen. Je gaat naar huis met een ‘rugzak’ vol met inspiratie en technieken om van jouw team een echt team te maken.

ma 02 november 2020

19:15 - 19:30

Inloggen en ontvangst

19:30 - 20:20

kennismaking in de stijl van de cursus, inhoudelijk programma – 3 interventies gericht op vertrouwen en conflicten binnen je team

20:20 - 20:30

Pauze

20:30 - 21:15

Inhoudelijk programma - vervolg intervisies

21:15 - 21:30

beantwoorden van vragen en meegeven van de praktijkopdracht

ma 09 november 2020

19:15 - 19:30

Inloggen en ontvangst

19:30 - 20:20

Inhoudelijk programma - terugkoppeling huiswerkopdracht / interventies gericht betrokkenheid, communicatie en samenwerking

20:20 - 20:30

Pauze

20:30 - 21:15

Inhoudelijk programma - vervolg interventies. 

21:15 - 21:30

Afsluiting met samenvatting inzichten uit de cursus en beantwoorden van vragen