Eerste cursusavond
We behandelen drie theoretische modellen die inzicht geven in wat een optimale en effectieve dynamiek maakt in sportteams. Met behulp van deze modellen breng je in kaart wat sterke punten zijn van je team, op welke punten de ontwikkeling van je team mogelijk stagneert en wat ervoor nodig is om ontwikkelstappen met elkaar te maken. Hiernaast gaan we aan de slag met een aantal interventies, gericht op onderling vertrouwen en betrokkenheid, die je kunt inzetten bij je eigen team. Je krijgt ook een praktijkopdracht mee voor dag twee: het uitvoeren van een van deze interventies bij jouw team.

Tweede cursusavond
Deze avond starten we met een nabespreking van de interventies die door jou en de andere deelnemers zijn uitgevoerd. Ook behandelen en ervaren we diverse interventies die je rond en tijdens je trainingen in kunt zetten om de communicatie en samenwerking binnen het team verder te ontwikkelen. Je gaat naar huis met een ‘rugzak’ vol met inspiratie en technieken om van jouw team een echt team te maken.

ma 02 november 2020

18:00 - 18:30

Ontvangst met koffie en thee

18:30 - 19:45

Inhoudelijk programma - modellen voor teamontwikkeling

19:45 - 20:00

Pauze met koffie en thee

20:00 - 21:30

Inhoudelijk programma - drie interventies gericht op onderling vertrouwen en betrokkenheid + huiswerkopdracht

21:30

Einde 

ma 09 november 2020

18:00 - 18:30

Ontvangst met koffie en thee

18:30 - 19:45

Inhoudelijk programma - terugkoppeling huiswerkopdracht / interventies gericht betrokkenheid, communicatie en samenwerking

19:45 - 20:00

Pauze met koffie en thee

20:00 - 21:30

Inhoudelijk programma - vervolg interventies. Afsluiting met samenvatting inzichten uit de cursus. 

21:30

Einde