Succesfactoren van CPO-projecten

Succesfactoren van CPO-projecten

Welkom

 

De succesfactoren van CPO-projecten

Datum: donderdag 25 juni 2015

Tijdstip: 12:00 uur - 16:30 uur

Locatie: Sportcomplex Koning Willem Alexander en bouwplaats te Hoofddorp


Eigenbouw of zelfbouw is populair. Zeker ook in de vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Er stranden echter relatief veel initiatieven, vooral als het gaat om grotere groepen of appartementencomplexen. Dan blijkt de slaagkans voor een CPO-initiatief laag te zijn.

Maar het kán wel! Het seniorenproject Aquaradius in Hoofddorp bewijst dat.

Wat?
Wij laten u graag delen in de opgedane ervaringen en de succesfactoren.

Tijdens dit symposium - onder dagvoorzitterschap van Hadassah de Boer - zullen vanuit initiatiefnemers, provincie, gemeente, Woningborg en betrokken jurist de valkuilen en succesfactoren worden belicht.

Voor wie?
Het symposium is bedoeld voor personen die vanuit hun professie betrokken zijn (of kunnen raken) bij CPO-initiatieven. Bijvoorbeeld medewerkers van ministeries, provincies en gemeenten en CPO-adviseurs.

Kosten?
Deelname aan dit symposium is gratis.

Bij no-show, zonder tijdige afmelding, zijn wij genoodzaakt € 75,00 administratie- en voorbereidingskosten in rekening te brengen.

 

Wij hopen u op de 25ste juni te mogen ontmoeten!

 

 

check in op events
 check in op events