Succesfactoren van CPO-projecten

Succesfactoren van CPO-projecten

25 juni 2015

12:00-13:00

Inloop met lunch

13:00-13:10

Welkom door Hans ter Steege - algemeen directeur
Ter Steege Holding BV

13:10-13:25

Aye Kampen - initiatiefnemer Aquaradius

13:30-13:45

Joke Geldhof - Gedeputeerde provincie Noord-Holland

13:50-14:05

Rik Rolleman - Gebiedsmanager Gemeente Haarlemmermeer

14:10-14:25

Leendert Maris - lid directie Woningborg groep

14:30-14:45

Joost van de Wetering - Infense Advocaten

14:45-15:00

Afrondende discussie

15:00-15:10

Afsluiting door Hans ter Steege

15:10-16:30

Bezoek bouwplaats Aquaradius met afsluitende netwerkborrel