test 

 

Dag van Praktijkgericht Onderzoek 2017

In 2030 zijn economie en samenleving grondig veranderd en zijn competenties en beroepen van nu voor een belangrijk deel vervangen door andere. Wat zijn de kansen en de risico’s, welke talenten zijn nodig op weg daar naartoe? Hogeschool Rotterdam anticipeert hierop door praktijkgericht onderzoek en de beroepspraktijk stevig en expliciet in de curricula te verankeren. Tijdens de Dag van Praktijkgericht Onderzoek 2017 zoomen we in op het thema Next Professionals, Smart & Inclusive City Rotterdam 2030.

Duurzaam ontwerpen voor de toekomst

De Dag van Praktijkgericht Onderzoek wordt geopend door Jan Jongert, expert en pionier op het gebied van duurzaam ontwerpen en één van de oprichters van Superuse Studios, internationaal bekend van innovatieve ontwerpbenaderingen, open source-methoden en tools voor communities of practice.

Workshops

Tijdens het tweede deel van de middag kies je één van de 15 workshops, variërend van ‘Circulair Design’ en ‘Accountant 3.0’ tot ‘Wie werkt er in 2030 nog in de haven?’ en ‘Big Data Analytics: van Black-box naar Glass-box’. In de workshops zoomen we vanuit verschillende perspectieven en opleidingen in op toekomstige dilemma’s, nieuwe toepassingen en bijzondere mogelijkheden.

Discussie en panelgespek

Onder leiding van gespreksleider Geert Maarse worden de inzichten van de dag gedeeld en besproken tijdens de discussie en het panelgesprek met Hans Beekman, (programmadirecteur Metropoolregio Rotterdam Den Haag / Roadmap Next Economy), Angelien Sanderman (college van bestuur Hogeschool Rotterdam), Rob Ketelaar (directeur Instituut voor Financieel Management) en Peter Troxler (lector Revolutie van de Maakindustrie, Kenniscentrum Creating 010 en Kenniscentrum Duurzame HavenStad).

 

Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten.


Heel graag tot 21 september! 

Mede namens alle kenniscentra,