Thema-avond 2020: Diabetes en de organen: lever, hart en nieren

Thema-avond 2020: Diabetes en de organen: lever, hart en nieren

Thema-avond 2020: Diabetes en de organen: lever, hart en nieren

Inschrijving is mogelijk middels onderstaande aanmeldingsformulier voor huisarts, praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en praktijkassistenten.

Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, er is plaats voor maximaal 35 personen. 

Als u interesse heeft om deel te nemen aan deze nascholing, verzoeken wij u vriendelijk om zich in te schrijven, uiterlijk vóór 22 mei 2020.

 

In de thema-avonden, opvolger van de bekende “opvolgavonden”, belichten wij jaarlijks een thema dat op dat moment actueel is en relevant voor de zorgverlener in de 1e lijn. In 2020 staan de aan diabetes gerelateerde organen centraal: lever, hart en nieren. In deze scholing gaan de docenten o.a. in op de juiste diagnose, de medicamenteuze behandeling, het toepassen van risicostratificatie en de consequenties voor de praktijk.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • DM2 en nieren
  • DM2 en leverproblemen
  • Verdere casuïstiek: o.a. corticosteroïd en HAP vragen
  • Discrepantie HbA1c en glucosewaarden
  • DM2 en cardiovasculair
  • Nieuwe ontwikkelingen: SGLT2  en GLP1-RA update

Een tweede deel is (zoals altijd) lastige insulinecasuïstiek (die de cursisten overigens zelf ook mogen indienen).

Accreditatie:
Accreditatie voor de cursus wordt aangevraagd door Langerhans bij KNMG, NVvPO, V&VN en VSR. Er worden per groep 4 punten toegekend. 


Attentie
Meld u zich binnen één week voor aanvang van de nascholing af, dan zijn wij helaas genoodzaakt om €25,- administratiekosten in rekening te brengen. Dit bedrag zal aan de huisartsenpraktijk worden gefactureerd

De cursus gaat alleen door bij voldoende deelnemers en of kan verplaatst worden naar een andere datum. 

deelnemersbalie
 deelnemersbalie