The ART of integrated CABLES
Integration of new underground cables in the network

Nadenken over hoe het toekomstige elektriciteitsnet eruitziet is noodzakelijk om op termijn te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar energie. Leveringszekerheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid zijn daarbij van cruciaal belang.

Dat elektrificatie een feit is en dat kabels de verbindende factor zijn staat vast. Maar wat is er nodig om de groeiende vraag en andere energiestromen op ons net te faciliteren? Hoe passen we de netstrategie aan en wat zijn de gevolgen voor de nieuw aan te leggen kabelverbindingen? 

Tijdens de themadag "The ART of integrated CABLES" op woensdag 4 december 2019 verkennen we de toekomst, zoomen we in op kansen en hoe deze te benutten en gaan we samen met experts in gesprek over de ontwikkelingen in ons middenspannings- en hoogspanningsnetwerk zoals; standaardisatie, engineeringstraject, aanlegvergunningen etc.

Aan bod komen hoofdthema's als: 

  • Trends en ontwikkelingen in het kabellandschap
  • System Design & Netwerk Design
  • Assetmanagement
  • Omgevingsmanagement

Workshops
Tijdens de workshops verdiepen we op bovengenoemde thema's en gaan we o.a. in gesprek over aanvullende onderwerpen als; monitoring, testing en diagnostieken.
 

Interactie, sprekers en gezellige small talk
Ga de interactie aan met sprekers en deelnemers: professionals werkzaam bij energieproducenten, netbeheerders, regelgevende instanties en consultants. En deskundigen werkzaam bij grote industrieën, andere grootverbruikers en toezichthouders. Kortom allen die streven naar en werken aan het inrichten en optimaliseren van een betrouwbare, duurzame en betaalbare energie-infrastructuur. Ook toekomstige professionals in deze vakgebieden zijn van harte welkom. Naast het opdoen van innovatieve technische ideeën is er volop gelegenheid voor interactie, gezellige small talk en netwerken.