Themadag Cigre B1 "The ART of integrated Cabels

Themadag Cigre B1 "The ART of integrated Cabels

04 december 2019

12:00 - 13:00

Inlooplunch 

13:00 - 13:15

Welkom en introductie thema.

13:15 - 13:35

Handhaving van de energiebalans en de uitdagingen voor TSO's en DSO's voor het bijeenbrengen van vraag en aanbod.

Qirion

13:35 - 14:00

Toelichting Technical Brochure TB 250 "General Guidelines for the integration of a new underground cable system in the Network". En een Internationale doorkijk naar de nieuwste Trends & Ontwikkelingen. 

Jacco Smit - TenneT  | Wouter van Doeland - Ensol

14:00 - 14:20
Systeem Design & Netwerk Design voor TSO's
Koppeling en grootschalige integratie van duurzame energiestromen.
 
TenneT
14:20 - 14:40

Condition based cable maintenance voor DSO's 

Toestandswaardering van ondergrondse MS kabelverbindingen met behulp van Machine Learning.

Stedin heeft circa 15.500 km MS kabel in beheer. Het overgrote deel ligt ondergronds en is dus voor het blote oog verborgen. Hoe kan Stedin, d.m.v. Machine Learning, op een efficiente wijze de slechtst preseterende verbindingen in kaart brengen?

Stedin | Eef Beuskens en Anna Kirillova

14:40 - 14:50

Pitches over de workshops

14:50 - 15:20

Netwerkpauze 

15:20 - 16:20

Workshopronde 1
1.    Overlast voor de omgeving voorkomen, alternatieve aanlegmethode en de gevolgen voor het kabelsysteem.
2.    Standaardisatie van de kabelsystemen en de alternatieven. 
3.    De uitdagingen voor een groot industrieel energienet. Visie op elektriciteit en de omslag naar waterstof. 
4.    Monitoren van MS kabelnetten, door de kabelverbindingen beter te benutten om congestie voorkomen.

16:20 - 17:20

Workshopronde 2 

17:20 - 17:40

Lagerhuisdebat o.b.v. stellingen

17:40 - 17:50

Afronding

17:50 - 19:30

Netwerkdiner en small talks

vooraankondiging
 vooraankondiging