04 december 2019

12:00 - 13:00

Inlooplunch 

13:00 - 13:15

Opening door Studie Comite Voorzitter Cigre B1 Sander Meijer | Ep-ics

Introductie thema "The Art of Integrated cables" door Frank Wester | TenneT

 

13:15 - 13:40

Toelichting Technical Brochure TB 250 "General Guidelines for the integration of a new underground cable system in the Network". En een Internationale doorkijk naar de nieuwste Trends & Ontwikkelingen. 

Jacco Smit - TenneT  | Wouter van Doeland - Energy Solutions

13:40 - 14:00

Hoe sluit duurzame energie aan op energienet? Wat betekent versneld aanleggen en welke uitdagingen hebben DSO's en TSO's om vraag en aanbod bijeen te brengen? 

Koen Drenth | Enexis

14:00 - 14:20
Systeem Design & Netwerk Design voor TSO's
Koppeling en grootschalige integratie van duurzame energiestromen.

Frederik Groeman | DNV GL
14:20 - 14:40

Condition based cable maintenance voor DSO's 

Toestandswaardering van ondergrondse MS-kabelverbindingen met behulp van Machine Learning.

Stedin heeft circa 15.500 km MS kabel in beheer. Het overgrote deel ligt ondergronds en is dus voor het blote oog verborgen. Hoe kan Stedin, d.m.v. Machine Learning, op een efficiënte wijze de slechtst presterende verbindingen in kaart brengen?

Stedin | Eef Beukers en Anna Kirillova

14:40 - 14:50

Pitches over de workshops.

14:50 - 15:20

Netwerkpauze 

15:20 - 16:00

Workshopronde 1
Overlast voor de omgeving voorkomen, alternatieve aanlegmethode en de gevolgen voor het kabelsysteem.

Jos van Rossum | Prysmian Group
Tycho Zeeman | Qirion
Rik Alsema | Alsema


De uitdagingen voor een groot industrieel energienet. Visie op elektriciteit en de omslag naar waterstof. Dennis Kramer | TATA Steel
Peter van Velzen | Stedin

16:00 - 16:20

Pauze en workshop wissel

16:20 - 17:00

Workshopronde 2
Standaardisatie van hoogspanningskabelsystemen en de alternatieven. 

Roy Zuijderduin | TenneT
Richard Roefs | Energy Solutions

Temperatuurmonitoring van middenspanningskabelsystemen om congestie te voorkomen.

Jozua van Oosterom | Energy Solutions
Daan van der Gun | Qirion

17:00 - 17:30

Key Take Aways en Afronding 

17:30 - 19:00

Netwerkdiner en small talks