Themadag Cigre B1 "The ART of integrated Cabels

Themadag Cigre B1 "The ART of integrated Cabels

31 oktober 2019

12:00 - 13:00

Inlooplunch 

13:00 - 13:15

Welkom en introductie thema door voorzitter Cigre NC B1, Sander Meijer IP-ICS 

13:15 - 13:35

Interessante keynote speaker  over de handhaving van de energiebalans en de uitdagingen voor TSO's en DSO's voor het bijeenbrengen van vraag en aanbod.

13:35 - 14:00

Toelichting Technical Brochure TB 250 "General Guidelines for the integration of a new underground cable system in the Network". En een Internationale doorkijk naar de nieuwste Trends & Ontwikkelingen.  

14:00 - 14:20
Systeem Design & Netwerk Design voor TSO's

Koppeling en grootschalige integratie van duurzame energiestromen.
14:20 - 14:40

Systeem Design & Netwerk Design voor DSO's

Koppeling en kleinschalige integratie van duurzame energiestromen.

14:40 - 14:50

Pitches over de workshops

14:50 - 15:20

Netwerkpauze 

15:20 - 16:20

Workshopronde 1

16:20 - 17:20

Workshopronde 2 

17:20 - 17:40

Lagerhuisdebat o.b.v. stellingen

17:40 - 17:50

Afronding en oprichting nieuwe werkgroep?

17:50 - 19:30

Netwerkdiner en small talks

vooraankondiging
 vooraankondiging