Presentaties


Studie Comite Cigre B1
Sander Meijer | Ep-ics

Toelichting Technical Brochure TB 250 "General Guidelines for the integration of a new underground cable system in the Network". En een Internationale doorkijk naar de nieuwste Trends & Ontwikkelingen. 
Jacco Smit - TenneT  | Wouter van Doeland - Energy Solutions

Hoe sluit duurzame energie aan op energienet? Wat betekent versneld aanleggen en welke uitdagingen hebben DSO's en TSO's om vraag en aanbod bijeen te brengen? 
Koen Drenth | Enexis

Systeem Design & Netwerk Design voor TSO's. Koppeling en grootschalige integratie van duurzame energiestromen.
Frederik Groeman | DNV GL

Condition based cable maintenance voor DSO's. Toestandswaardering van ondergrondse MS-kabelverbindingen met behulp van Machine Learning.
Eef Beukers en Anna Kirillova  | Stedin

Workshopronde 1
Overlast voor de omgeving voorkomen, alternatieve aanlegmethode en de gevolgen voor het kabelsysteem.
Jos van Rossum | Prysmian Group
Tycho Zeeman | Qirion
Rik Alsema | Alsema

De uitdagingen voor een groot industrieel energienet. Visie op elektriciteit en de omslag naar waterstof. 
Dennis Kramer en At Keet | TATA Steel
Peter van Velzen en Barry van der Maaten | Stedin

Workshopronde 2
Standaardisatie van hoogspanningskabelsystemen en de alternatieven. 
Roy Zuijderduin | TenneT
Frank de Vries | TenneT 

Temperatuurmonitoring van middenspanningskabelsystemen om congestie te voorkomen.
Jozua van Oosterom | Energy Solutions
Daan van der Gun | Qirion