AssetManagement Nederland is het not for profit samenwerkingsverband voor en door assetmanagement professionals uit verschillende sectoren. Puur op assetmanagement en niet als bijzaak. AssetManagement Nederland wil dan ook de maatschappelijk erkende autoriteit voor assetmanagement in Nederland zijn. The place-to-be voor assetmanagement professionals met een duurzame kijk op kennisontwikkeling en -verspreiding.

Kennisplatform AMNL
Het jaarcongres "The perfect storm" wordt georganiseerd door het kennisplatform AssetManagement Nederland (AMNL), een initiatief van het samenwerkingsverband Enexis, DIfAM, TenneT, Schiphol, RBCIF en provincie Noord-Holland. Op dit moment zijn zo’n 40 organisaties bij het kennisplatform aangesloten.

MISSIE EN VISIE 
Missie: Het leveren van toegevoegde waarde aan de samenleving door op transparante wijze het management van fysieke assets te bevorderen 
Visie: Assetmanagement Nederland wil de maatschappelijk erkende autoriteit voor asset-management in Nederland zijn, the place-to-be voor assetmanagementprofessionals 

Wat heeft jouw organisatie aan het platform? 
Het kennisplatform biedt de kans om kennis en ervaringen van anderen om te zetten in waarde¬volle bijdragen voor de eigen organisatie. Ook biedt het de gelegenheid om in een aangename omgeving kennis te maken met andere assetmanagementprofessionals 

Wat vragen wij aan jou en jouw organisatie? 
We vragen vooral je kennis, ervaringen en energie! Het succes van het platform is afhankelijk van de inzet van de individuele aangeslotenen. Dit betreft het vormgeven van netwerkbijeenkomsten maar ook een actieve interactie met andere betrokkenen. 

Daarnaast vragen we vanzelfsprekend een geringe financiële bijdrage (€ 500,- per jaar per organisatie) om de kosten van de organisatie te faciliteren. Toegang tot de kennis en het netwerk van het platform en de georganiseerde bijeenkomsten is verder kosteloos (met enige restricties). 

Interesse?
Voor vragen en/of aanmeldingen neem contact op met: info@amnederland.nl