aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Centaur Sangha Gathering

Beste Centaur

Hartelijk welkom op deze grote terugkomdag.

Deze dag is georganiseerd op aandringen van verschillende Centaur-groepen die al dan niet nog regelmatig bij elkaar komen.

Ik ben blij verheugd op deze dag met jullie samen te kunnen zijn.
Onderdelen zullen zijn:

  • Lichaamswerk
  • Meditatie
  • Contemplatie op de ontvouwing van je visie.
  • Met elkaar aan de slag
  • En natuurlijk veel mensen ontmoeten

NEEM VOOR DEZE DAG JE VISIE EN WELLICHT OOK JE COLLAGE MEE

Met een hartegroet van Mauk
mede namens de andere teamleden

online ticketverkoop systeem
 online ticketverkoop systeem