aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Centaur Sangha Gathering

Beste Centaur

Hartelijk welkom op deze grote terugkomdag.

Deze dag is georganiseerd op aandringen van verschillende Centaur-groepen die al dan niet nog regelmatig bij elkaar komen.

Ik ben blij verheugd op deze dag met jullie samen te kunnen zijn.
Onderdelen zullen zijn:

  • Lichaamswerk
  • Meditatie
  • Contemplatie op de ontvouwing van je visie.
  • Met elkaar aan de slag
  • En natuurlijk veel mensen ontmoeten

NEEM VOOR DEZE DAG JE VISIE EN WELLICHT OOK JE COLLAGE MEE

Met een hartegroet van Mauk
mede namens de andere teamleden

barcode scannen
 barcode scannen