aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Centaur Sangha Gathering

Aanmelden grote Centaur Sanga Gathering

7 November op Venwoude
Ontvangst 09.30
Start 10.00
Einde 17.30

Inschrijving is afgerond na overmaken van € 125,-
op giro 5426058 t.n.v. M.H.Pieper Lage Vuursche.
Als het bedrag een bezwaar ik, neem dan even contact op.

Na het verzenden van je aanmelding ontvang je een automatische bevestiging.

conferentieregistratie
 conferentieregistratie