aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Centaur Sangha Gathering

Aanmelden grote Centaur Sanga Gathering

7 November op Venwoude
Ontvangst 09.30
Start 10.00
Einde 17.30

Inschrijving is afgerond na overmaken van € 125,-
op giro 5426058 t.n.v. M.H.Pieper Lage Vuursche.
Als het bedrag een bezwaar ik, neem dan even contact op.

Na het verzenden van je aanmelding ontvang je een automatische bevestiging.

barcode scannen
 barcode scannen