Inleiding

Met dit formulier kunt u zich aanmelden voor het online TLL Herfstfestival op 27 november 2020, met als thema 'Onderwijs Overal'. Het festival vindt dit jaar online plaats. U ontvangt in de loop van november via email de informatie over de online festivalomgeving.
 

Belangrijke informatie

  • Voor uw gemak en dat van de sprekers, ziet u binnen de festivalomgeving alleen de activiteiten waarvoor u zich hieronder aanmeldt. U kunt uw aanmelding wijzigen tot en met vrijdag 20 november 2020, via de link die u na registratie ontvangt.
  • Let erop dat u bij het kiezen van de workshops de korte workshoprondes (40 minuten) niet kunt combineren met de lange workshopronde (90 minuten). We willen u vragen om hier bij aanmelding een keus in te maken.
  • Dit jaar maken we gebruik van een 'pre-pakket', welke materialen bevat die essentieel zijn voor een aantal activiteiten (bijv. een kartonnen virtual reality-houder voor een smartphone). Om die reden wordt in dit formulier gevraagd om uw adres. Dit adres zal alleen gebruikt worden voor het toesturen van het 'pre-pakket' en zal daarna vernietigd worden. Er wordt bij het verpakken van de pakketten, rekening gehouden met de op dat moment geldende richtlijnen voor COVID-19.

Uiteraard bent u ook vrij om zich aan te melden zonder invoer van uw adres, maar dit kan de deelname aan een aantal workshops bemoeilijken.

Volledige programma Het volledige programma is te vinden op deze pagina. Vragen of opmerkingen? Neem contact op met teachinglearninglab@uu.nl.

 

[English]

 

General information

With this form you can register for the online TLL Autumn Festival on 27 November 2020, with the theme 'Education Everywhere'. This year, the festival be held online. You will receive information regarding the online festival environment via email later November.

 

Important information

  • For your convenience and that of the speakers, you will be able to view only those activities on the online festival environment for which you register below. You can change your registration up to and including Friday 20 November 2020, via the link that you will receive after registration.
  • Please note that when choosing the workshops you cannot combine the short workshop rounds (40 minutes) with the long workshop round (90 minutes). We would like to ask you to make a choice here upon registration.
  • This year we are using a 'pre-package', which contains materials that are essential for a number of activities (e.g. a cardboard virtual reality mount for a smartphone). For that reason, this form asks for your address in the Netherlands. This address will only be used for sending the 'pre-package' and will be deleted from our database afterwards. When preparing the packages, the guidelines regarding COVID-19 applicable at that time are taken into account.

Of course, you are also free to register without entering your address, but this can make participation in a number of workshops more difficult.

Complete program The complete program can be found on this page. Questions or remarks? Please contact teachinglearninglab@uu.nl.

Privacyverklaring/privacy statement 

Foto-/filmopnames

Tijdens activiteiten van het Teaching & Learning Lab binnen en buiten de Universiteit Utrecht, kunnen foto’s en/of filmbeelden gemaakt worden waarop deelnemers herkenbaar in beeld zijn. Wij gebruiken deze beelden mogelijk in de communicatie-uitingen van de Universiteit Utrecht, bijvoorbeeld op de website of in promotiematerialen. Geef hieronder uw toestemming door. Indien u geen toestemming heeft gegeven, geef dit dan alstublieft hieronder en bij de fotograaf/de organisatie aan, dan houden we daar rekening mee.

Photo / movie recordings

Photos and videos made during activities of the Teaching & Learning Lab inside and outside of Utrecht University, may show participants in a recognisable manner. We may use these images and videos in Utrecht University communication, for example on the website or in promotional materials. Please indicate your choice below. Should you object to being recognisably depicted in such materials, please indicate this below and to the photographer/the organisers, and we will take this into account.

TLL nieuwsbrief/TLL newsletter

Wilt u op de hoogte blijven van het Teaching & Learning Lab, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief

Would you like to be informed about the Teaching & Learning Lab, please sign up to our newsletter (in Dutch)

avg en evenementen
 avg en evenementen