Bijeenkomst over de toekomst van Europa en onze volksgezondheid

Bijeenkomst over de toekomst van Europa en onze volksgezondheid

Uitnodiging

Bijeenkomst over de toekomst van Europa en onze volksgezondheid

Maandag 12 februari, 13:00 – 17:00 uur

Locatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 

Geachte heer/mevrouw,

Graag nodigen wij u uit voor de Bijeenkomst over de toekomst van Europa en onze volksgezondheid op 12 februari aanstaande op het Ministerie van VWS. Aanleiding voor deze bijeenkomst is het witboek van de Europese Commissie, waarin vijf mogelijk toekomstscenario’s voor de EU worden geschetst, in reactie op ontwikkelingen als toenemend euroscepticisme en de Brexit. De vijf scenario’s zijn kort gezegd als volgt: op dezelfde voet doorgaan; de interne markt en verder niets; wie meer wil, doet meer; minder en efficiënter; of veel meer samen doen. De Commissie heeft lidstaten en EU-burgers gevraagd om op deze scenario’s te reageren.

Het witboek heeft bij VWS geleid tot de vraag: welke EU-samenwerking is wenselijk voor het Nederlandse volksgezondheidsbeleid en voor welke thema’s? Bij sommige thema’s heerst het idee dat de zeggenschap zoveel mogelijk bij de individuele lidstaten moet liggen en bij andere thema’s worden juist veel voordelen in nauwe(re) Europese samenwerking gezien. Zo kunnen de genoemde toekomstscenario’s ook op zorgthema’s geplakt worden. Discussieert u ook mee, samen met veldpartijen, kennisinstituten en VWS’ers, over de verschillende mogelijkheden om binnen de EU een bijdrage te leveren aan “Nederland, gezond en wel”, het motto van VWS? Daarnaast zijn wij benieuwd welk EU-beleid en welke thema’s voor u relevant zijn en of deze aansluiten bij de gekozen prioriteiten binnen de EU en door VWS. De input uit deze bijeenkomst draagt bij aan de Nederlandse standpuntbepaling inzake de toekomst van de Europese samenwerking en het volksgezondheiddomein daarbinnen.

De bijeenkomst bestaat uit een plenair deel en twee rondes met subsessies. De subsessies gaan dieper in op huidige, relevante thema’s. Hierin staat de vraag centraal, wat de betekenis is van de EU voor deze thema’s. Daarnaast zal ook ruimte zijn om de thema’s te spiegelen aan uw eigen ervaringen. Bij de subsessies zullen in ieder geval de volgende thema’s aan bod komen: zeldzame ziekten, geneesmiddelenbeleid, vergrijzing en technologie, healthy ageing, voeding en voedselveiligheid, preventie en aanpak chronische ziekten en psychische aandoeningen. Het voorlopige programma vindt u op de website.

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst via de knop in de menubalk bovenaan deze website.

Hartelijk dank en graag tot 12 februari.

 

Met vriendelijke groet,

Organisatieteam Bijeenkomst over de toekomst van Europa en onze volksgezondheid
ToekomstEuropa@minvws.nl