aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Topsector Logistiek Congres 'De Winst van Duurzaamheid'

Hartelijk bedankt voor uw aanwezigheid op het congres van de Topsector Logistiek ‘De Winst van Duurzaamheid’ op 29 maart 2018 in het Philips Stadion. Dankzij uw bijdrage en die van de ruim 800 andere gasten was het een inspirerende dag, waar we met plezier op terugkijken.
  
We organiseren het congres voor u en zijn dan ook benieuwd wat u van het congres vond! We vragen u daarom vriendelijk om bijgaande enquête in te vullen.

De enquête is anoniem en kost ongeveer 5 minuten van uw tijd.
  
Bij voorbaat dank voor uw moeite en hopelijk tot spoedig ziens.
 
Aad Veenman,
Boegbeeld Topsector Logistiek

deelnemersbalie
 deelnemersbalie