aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Topsector Logistiek Congres 'De Winst van Duurzaamheid'

U kunt verschillende innovaties in de logistiek zelf ervaren op de Experienceboulevard.

Heeft of kent u zelf een logistieke innovatie waarvan u vindt dat deze niet mag ontbreken op de Experienceboulevard? Neem dan contact op met Coen de Lange via delange@dinalog.nl.

deelnemersbalie
 deelnemersbalie