Presentaties

Op deze pagina delen we de presentaties die gegeven zijn.

Momenteel staan hier alleen de slides die getoond zijn. Later zal er ook nog video materiaal beschikbaar komen.

 

Ir. G.J.M. (René) Hofsté

Hegeman Bouwgroep Almelo, Directeur

 

Mijn presentatie

Download de presentatie van René

Het kan niet alleen bottom-up

De bouwcultuur is probleemoplossend van aard. In ons streven tot een stabiel en voorspelbaar bouwproces is een probleemvoorkomende cultuur nodig. Deze cultuurverbetering is een traject van heel veel kleine stappen. Niet alleen binnen ons bedrijf, maar ook voor de vele betrokken partners in de voorbereiding en op de bouwplaats.

Soms moeten we eerst twee stappen terugzetten voordat we een stap vooruit kunnen zetten. Het is een traject van lange adem en de manier van denken en handelen van Toyota Kata speelt een grote rol in de vooruitgang die we blijven boeken.

 

 

Rob Janssen & Joep Risseeuw

SNS Retail Bank NV

 

Onze presentatie

Download de presentatie van Rob en Joep

Kata om groei van de ontwikkeling van mensen zichtbaar te maken

Hoe creeer je een cultuur waar naast continu verbeteren ook de ontwikkeling en groei van mensen centraal staat?

Herkennen jullie ook dat de er vaak maar 3 gesprekken per jaar met medewerkers worden gevoerd: een planning, een functionering en een beoordelingsgesprek. En ondertussen verwachten we dat de medewerkers zelf de gevraagde verbeter stappen zetten. Als ze dat hadden gekund hadden ze het allang gedaan.

Om verbeterstappen te zetten is coaching nodig. Coaching om nog meer uit de mensen te halen wat er  in zit. Dit is naast het managen van resultaat ook de rol van een leidinggevende.

Wij gebruiken de Coaching Kata om de groei van mensen zichtbaar te maken. Dit motiveert, inspireert en geeft resultaat en verbetering. 

Kata voor persoonlijke ontwikkeling.

We hebben veel kaders, E-learning, uitleg. Waarom werkt het toch voor veel mensen niet of wordt het als niet prettig ervaren? Hoe komt het dat mensen nog maar beperkt regie nemen over hun eigen ontwikkeling?

Voor diverse verbeteracties gebruiken we binnen SNS inmiddels Kata. En dat wordt door vele betrokkenen als zeer prettig ervaren. Dit jaar zijn we begonnen om Kata ook in te zetten voor de persoonlijke ontwikkeling. Medewerkers zijn het grootste goed binnen onze organisatie.

 

Eric Goos

Plant manager Hansen Industrial Transmissions nv

 

Mijn presentatie

Download de presentatie van Eric

Weerstand tegen verandering als deel van cultuurwijziging

Graag wil ik onze ervaringen delen om een aspect van het verbeteringsproces te kunnen belichten: weerstand tegen verandering. Dat is namelijk ook deel van cultuurwijziging.

Vanuit praktische voorbeelden is de weerstand tegen verandering toe te lichten. Ik zal ook laten zien hoe we hierin reeds successen hebben geboekt.

 

Nienke van Berkum

Lean Adviseur Rijkswaterstaat

 

Mijn presentatie

Download de presentatie van Nienke

Kata thuis:
kinderen en partner leren met de Kata

En er zijn signalen dat hogescholen leerlingen opleiden voor banen die aan het eind van hun studie veranderd zijn. Leren via een vakkenpakket (zoals op school) sluit steeds minder aan aan bij deze snel veranderende wereld. De echte uitdaging is onszelf onbekende dingen aan te leren. Het gaat niet alleen om het leren van nieuwe informatie; het gaat ook om hoe je effectief kunt leren.

In mijn werk als Senior Lean Adviseur werk ik met volwassenen. Ik ken de resultaten van Toyota Kata. Wat gebeurt er als je de uitdaging oppakt om je eigen inner cirkel te laten leren met Kata: jezelf, je kinderen en je levenspartner?

Ik heb de Kata thuis uitgeprobeerd met de dierbaarste mensen, die ik ken. We hielden daarbij  rekening met de aanvullende uitdagingen in ons gezin: Syndroom van Asperger bij mijn zoon (11) en man en hoogbegaafdheid bij mijn dochter (9). 

Ieder mens heeft zijn eigen leerweg en voor elke leerweg is er een leermethode. Het bijzondere met de Kata is dat de leerpaden van onze zoon en dochter, die zo uit elkaar lijken te liggen, nu dichter bij elkaar kwamen: ze begonnen elkaar te helpen. 

 

Marlies van der Putten & Emiel van Est

 

Download de presentatie van
Marlies en Emiel

Is er een verband tussen Toyota Kata en de Toyota Way 2001?

 

 

 

 

 

gratis test event
 gratis test event