In de online workshop Trainen en coachen vanuit pedagogisch perspectief staat de leervraag van jou als cursist centraal. Na een korte introductie ga je je eigen leerwens formuleren. De theorie die je vervolgens in activerende werkvormen aangereikt krijgt ga je direct vertalen naar een antwoord op je eigen leervraag. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn:

  • Welke pedagogische waarden en trainbare elementen zitten er ‘verstopt’ in mijn sport?
  • Wat is kenmerkend voor de ontwikkeling die mijn sporters (kinderen en/of pubers) doormaken en wat betekent dat voor mijn manier van training geven en trainingsopbouw?
  • Wat is het verschil tussen het perspectief van de trainer en het perspectief van de sporter, als het op motivatie aankomt?

Als de theoretische inzichten verwerkt en ‘vertaald’ zijn ga je in de afsluitende werkvorm al concreet nadenken over wat dit betekent voor de invulling van (een deel van) je eerstvolgende training, zodat je met een uitgeschreven scenario naar huis gaat. Tussendoor is er uiteraard tijd voor persoonlijke vragen. Deze vragen kun je ook al vooraf stellen via de e-mail zodat Bart deze in zijn voorbereiding kan meenemen. 

di 24 november 2020

19:00 - 20:00

aanvang inhoud workshop

19:45 - 20:00

ruimte voor stellen van vragen en uitwisselen van ervaringen

20:00 - 21:00

vervolg inhoud workshop

21:00

einde