Effectief communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ en/of laaggeletterdheid

30 mei of 11 juni 2024 | Sociëteit de Vereniging, Utrecht

Graag nodigen wij de verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die aangesloten zijn bij de werkgroep hoofdpijnverpleegkundigen van de VNHC, van harte uit om deel te nemen aan deze training.

Training:

 • Deze training richt zich specifiek op het geven van effectieve informatie aan patiënten met hoofdpijn/migraine mét beperkte gezondheidsvaardigheden

 • In deze training leert de deelnemer om de gegeven informatie beter aan te laten sluiten op de mogelijkheden van de patiënt zodat de patiënt de informatie begrijpt en toe kan passen in de dagelijkse praktijk

 • De deelnemer raakt bekend en oefent met de terugvraagmethode. In de training worden verschillende situaties geoefend met een trainingsacteur

 • 1 dagdeel

 • 3 punten, diverse beroepsgroepen

 • Deelnemers: hoofdpijnverpleegkundige, physician assistant, verpleegkundig specialist en/of andere disciplines binnen het multidisciplinaire team

 Voorbereiding vooraf:

 • Vooraf vraagt Pharos de deelnemers om een korte vragenlijst in te vullen (ter voorbereiding van de trainer)

 • én een deel van een e-learning te doen (circa 30-45 min)

 • Daarmee krijgen deelnemers al basisinformatie en blijft er meer tijd over voor het daadwerkelijk oefenen van gesprekvoering en instructies en de terugkoppeling naar de praktijk.

 Pharos:

 • Het landelijk expertisecentrum Pharos draagt bij aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen. Dat doen zij door nationale en internationale kennis te verzamelen, te verrijken en te delen. Het gaat om wetenschappelijke kennis, praktijkkennis van zorgverleners, beleidsmakers en andere professionals. En ervaringskennis van mensen om wie het uiteindelijk gaat.

 • Pharos heeft goede ervaring met multidisciplinaire groepen

 Datum / tijd / duur / locatie:

 • 30 mei of 11 juni

 • ‘Sociëteit de Vereeniging’ in Utrecht

 • 13.00 uur ontvangst met lichte lunch 13.30 – 17.00 uur: Training door Pharos

 • Maximaal 15 deelnemers per sessie

 Accreditatie:

 • Voor het volgen van deze training zijn 3 accreditatiepunten toegekend door het Accreditatiebureau verpleegkundig specialisten register en het Accreditatiebureau V&V .

Deelname aan deze training is gratis voor dankzij de financiële steun van de firma TEVA

Locatie

Sociëteit de Vereniging

Mariaplaats 14

3511 LJ

Utrecht

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren