aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

3 daagse training "Man-zijn in deze tijd"

3 daagse training "Man-zijn in deze tijd"

Deze training kan een breekpunt in je leven betekenen. Alles wat je tot nu toe hebt geleerd komt opnieuw naar de oppervlakte maar nu gebed in een fundament van jouw mannelijkheid.

Er is geen plaatje waar je aan moet voldoen, deze training gaat niet over de ideale perfecte man maar helemaal over jouw unieke wezen en richt zich voornamelijk op die gebieden die veel mannen in deze tijd zijn vergeten, hebben onderdrukt of anderszins niet geïntegreerd hebben. Je gaat alsnog los van je moeder, een stap die de meeste mannen niet hebben gemaakt in hun leven. En je gaat opnieuw in contact met je vader.

In de training maken we gebruik van alles waar Venwoude rijk aan is: meditatie, schaduwwerk, rituelen, visualisatie, encounter, dans, spel, lichaamswerk en coaching. Het is een training die absoluut anders is dan alle andere trainingen die je wellicht al op Venwoude hebt gevolgd.

Je zult o.a. ervaren dat alles qua (zogenaamde) vrouwelijke en mannelijke eigenschappen al helemaal in jou aanwezig is, in jouw unieke samenstelling. Dat ziend wordt jouw verdere ontwikkeling er dan 1 van ontvouwing van wat al is, een reis van bewustwording en expressie van zo veel mogelijk van die aspecten... de weg naar bevrijding.

Dit geeft een heel ander perspectief en in onze ogen veel frisser, uitdagender en inspirerender perspectief dan dat je van alles zou moeten leren, zoals goed communiceren, voelen etc. Natuurlijk kun je altijd vaardigheden aanleren maar het echte werk is wat ons betreft bewustwording van jouw essentie en wat jou blokkeert op de weg naar een volle en authentieke expressie… To see is to be free…

Dat zien én een visie ontwikkelen die de motor mag zijn van deze bewustzijnsontwikkeling. Want waarom zou je anders dit pad gaan? Een oplossing voor wat ongemakkelijke omstandigheden? Dan zul je afhaken als het lastig wordt of het even niet goed uitkomt… Hier vallen we allemaal vroeg of laat aan ten prooi. Het is niet erg dat dat gebeurt, belangrijker is je af te vragen ‘wat doe ik dan?’. Daarvoor zal dit mannenwerk je handvaten aanreiken… en daarvoor zal een community van mannen onmisbaar blijken te zijn…

Je bent van harte welkom!

Met hartelijke groet,
Leon Gras

Praktische info
Datum: vr 27-06-2014 t/m zo 29-06-2014
Ontvangsttijd: 9.30 uur
Eindtijd: 17.30 uur
Locatie: Landgoed Venwoude
Kosten: 575 euro (incl eten en dormitory overnachting)
Betaling: door overmaking op rek. NL62INGB0003773174 t.n.v. L. Gras te Lage Vuursche.

Voor meer info over het programma "Man-zijn in deze tijd" en over Leon Gras, klik hier

Aanmelden
Voor aanmelden, klik hier links in het menu op "Aanmelden".

rsvp online voor je evenementen
 rsvp online voor je evenementen