aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Training Monitoring klimaatbeleid

Do 25 augustus 2011

10:00 - 12:00

Terugkoppeling 'huiswerk' per gemeente, bespreken, trouble shooting

12:00 - 12:45

Lunch

12:45 - 14:00

Toelichting en gebruik (online) invultool voor 'huiswerk'

14:00 - 14:15

Pauze

14:15 - 16:00

Rapporteren verzamelde gegevens, o.a. met rapportagefunctie KlimaatMonitor

Do 15 september 2011

10:00 - 11:00

Beleidsmatige inbedding monitoring: met welke doelen kan je monitoren en welke consequenties heeft dit?

11:00 - 12:00

Toelichting monitoringprotocol broeikasgassen

12:00 - 12:45

Lunch

12:45 - 14:00

Toelichting op centraal beschikbare gegevens (woningen, bedrijven, afval, mobiliteit, DE-productie)

14:00 - 14:15

Pauze

14:15 - 16:00

Verkennen nog ontbrekende informatie: specifiek 'huiswerk' per gemeente, afhankelijk van karakteristieken en doelen

toegangskaartverkoop
Ā toegangskaartverkoop