Training Monitoring Lokale Klimaatdoelen

Aanmeldingswebsite

Wilt u effectief klimaatbeleid maken en uitvoeren? Een CO2 voetafdruk is dan een belangrijk instrument. Een voetafdruk leidt tot inzicht in welke emissies relevant zijn en kan gebruikt worden om het verloop van emissies over de jaren te monitoren. Met deze informatie kan effectief klimaatbeleid worden opgesteld. Tot nu toe was er geen uniforme methode voor het maken van een CO2-voetafdruk, en moest iedere gemeente zelf het wiel uitvinden.

Dit verandert met de komst van het "Handboek Monitoring lokale Broeikasgas-emissies en Hernieuwbare Energie". Dit handboek wordt binnenkort vastgesteld door Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en gaat in op welke emissies worden toegerekend aan uw gemeente en hoe u de omvang van emissies kunt bepalen. Daarnaast wordt een methode aangereikt om het de productie van hernieuwbare energie binnen de gemeente in kaart te brengen.

Agentschap NL biedt u in samenwerking met DHV en BECO (de ontwikkelaars van het handboek) de training 'Monitoring Lokale Klimaatdoelen' aan.

In deze training vertellen wij u alles over het nieuwe handboek en hoe u hiermee een voetafdruk kunt maken voor uw gemeente. Tussen de beide trainingsdagen in krijgt u huiswerk mee: het is de bedoeling dat u probeert zoveel mogelijk ontbrekende data te verzamelen. Dag twee start met het uitwisselen van ervaringen rondom data verzameling. Daarnaast wordt ingegaan op de monitoring van hernieuwbare energie opwekking. De precieze inhoud van de trainingsdagen vindt u onder "programma".

In de training komen de volgende zaken aan de orde:

 • Hoe is het handboek opgebouwd,
 • Welke keuzes zijn gemaakt en waarom,
 • Welke consequenties heeft dat voor uw gemeente?
 • Welke data zijn centraal beschikbaar via AgentschapNL?
 • Welke data moet ik zelf als gemeente nog verzamelen?
 • Hoe kan ik die integreren in centraal bekende gegevens?
 • Waar kan ik gegeven vinden op de KlimaatMonitor(website)?
 • Hoe kan ik daarmee mijn eigen rapportages maken?
 • Hoe vergelijk ik mijn CO2 voetafdruk met die van anderen?

Uitkomsten van de training zijn o.a.:

 • U bent in staat zelfstandig een Klimaatvoetafdruk te maken
 • Door u verzamelde data worden toegevoegd aan de Klimaatmonitor,
 • U kunt uzelf spiegelen aan andere gemeenten,
 • U kunt zelf presentaties en rapportages uitdraaien e.d.

Via deze website kunt u zich aanmelden voor de training en informatie vinden over het programma en de locatie.

IllustratieCO2_gemeente - verkleint.jpg

Met vriendelijke groeten,

BECO en DHV

ticketregistratie
 ticketregistratie