aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Training Monitoring lokale Klimaatdoelen

Do 10 november 2011

10:00 - 10:30

Welkom en introductie

10:30 - 12:00

In kaart brengen én monitoren van broeikasgasemissies met behulp van het handboek - Achtergrond en toelichting

12:00 - 12:45

Lunch

12:45 - 14:00

De Klimaatmonitor: toelichting op centraal beschikbare data en de werking van de klimaatmonitor

14:00 - 14:15

Pauze

14:15 - 15:00

Decentrale data:Welke lokale data zijn nog nodig voor een volledige voetafdruk

15:00 - 16:00

Aanleveren van ontbrekende data met behulp van de invultool

Do 01 december 2011

10:00 - 12:00

Bespreken huiswerk en beantwoorden vragen

12:00 - 12:45

Lunch

12:45 - 14:00

De standaard voetafdruk rapportage

14:00 - 14:15

Pauze

14:15 - 15:30

Monitoring van Hernieuwbare energie productie

avg en evenementen
 avg en evenementen