aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Training Monitoring Lokaal Klimaatbeleid

Training Monitoring Lokaal Klimaatbeleid

Aanmeldingswebsite

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt een Monitoringprotocol Broeikasgassen Gemeenten vastgesteld. In dit protocol wordt beschreven hoe u een Klimaatvoetafdruk voor uw gemeente kunt samenstellen en welke gegevens u daarvoor kunt gebruiken. Een groot deel van deze gegevens heeft Agentschap NL intussen beschikbaar. Agentschap NL biedt u in samenwerking met DHV en BECO een training 'Monitoring Lokaal Klimaatbeleid' aan.

In de training komen de volgende zaken aan de orde:

 • Hoe is het monitoringprotocol opgebouwd, welke keuzes zijn gemaakt en waarom, welke consequenties heeft dat voor uw gemeente?
 • Welke gegevens zijn per gemeente centraal beschikbaar tijdens de training:
  • gegevens CBS m.b.t. gas- en elektriciteitsgebruik woningen (2004 - 2009), ook per wijk en buurt;
  • gegevens Liander/Enexis m.b.t. gas- en elektr.gebruik bedrijven (2008 - 2010);
  • gegevens m.b.t. CO2-uitstoot afvalstromen;
  • gegevens m.b.t. mobiliteit vanuit Emissieregistratie (tot en met 2009);
  • gegevens m.b.t. duurzame energieopwekking (diverse DE-opties, tot en met 2010, o.a. van CertiQ);
 • Welke gegevens moet ik zelf als gemeente nog verzamelen en hoe kan ik die integreren in de reeds centraal bekende gegevens?
 • Hoe kan ik al deze gegevens terugvinden op de website KlimaatMonitor en hoe kan ik daarmee mijn eigen rapportages maken (Word, PDF, Excel etc)?
 • Hoe kan ik de Klimaatvoetafdruk van mijn gemeente vergelijken met die van andere gemeenten (benchmarking)?

Uitkomsten van de training zijn o.a.:

 • Een Klimaatvoetafdruk van uw gemeente voor √©√©n of meerdere jaren
 • Inzicht in de ontwikkeling van het daadwerkelijk energiegebruik van een aantal relevante sectoren gedurende de afgelopen jaren
 • U bent in staat zelfstandig een Klimaatvoetafdruk te maken voor uw gemeente, of voor gemeenten in uw regio, voor de komende jaren (na afloop van de training krijgt u een certificaat uitgereikt)
 • De door uzelf verzamelde gegevens van uw gemeente worden toegevoegd aan de website Klimaatmonitor, zodat u zichzelf kunt spiegelen aan andere gemeenten, presentaties en rapportages kunt uitdraaien e.d.

Via deze website kunt u zich aanmelden voor deze training en informatie vinden over het programma en de lokatie.

IllustratieCO2_gemeente - verkleint.jpg

Met vriendelijke groeten,

BECO en DHV

ticketregistratie
 ticketregistratie