Training Monitoring Lokaal Klimaatbeleid

Training Monitoring Lokaal Klimaatbeleid

Training Monitoring Lokaal Klimaatbeleid

Aanmeldingswebsite

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt een Monitoringprotocol Broeikasgassen Gemeenten vastgesteld. In dit protocol wordt beschreven hoe u een Klimaatvoetafdruk voor uw gemeente kunt samenstellen en welke gegevens u daarvoor kunt gebruiken. Een groot deel van deze gegevens heeft Agentschap NL intussen beschikbaar. Agentschap NL biedt u in samenwerking met DHV en BECO een training 'Monitoring Lokaal Klimaatbeleid' aan.

In de training komen de volgende zaken aan de orde:

 • Hoe is het monitoringprotocol opgebouwd, welke keuzes zijn gemaakt en waarom, welke consequenties heeft dat voor uw gemeente?
 • Welke gegevens zijn per gemeente centraal beschikbaar tijdens de training:
  • gegevens CBS m.b.t. gas- en elektriciteitsgebruik woningen (2004 - 2009), ook per wijk en buurt;
  • gegevens Liander/Enexis m.b.t. gas- en elektr.gebruik bedrijven (2008 - 2010);
  • gegevens m.b.t. CO2-uitstoot afvalstromen;
  • gegevens m.b.t. mobiliteit vanuit Emissieregistratie (tot en met 2009);
  • gegevens m.b.t. duurzame energieopwekking (diverse DE-opties, tot en met 2010, o.a. van CertiQ);
 • Welke gegevens moet ik zelf als gemeente nog verzamelen en hoe kan ik die integreren in de reeds centraal bekende gegevens?
 • Hoe kan ik al deze gegevens terugvinden op de website KlimaatMonitor en hoe kan ik daarmee mijn eigen rapportages maken (Word, PDF, Excel etc)?
 • Hoe kan ik de Klimaatvoetafdruk van mijn gemeente vergelijken met die van andere gemeenten (benchmarking)?

Uitkomsten van de training zijn o.a.:

 • Een Klimaatvoetafdruk van uw gemeente voor één of meerdere jaren
 • Inzicht in de ontwikkeling van het daadwerkelijk energiegebruik van een aantal relevante sectoren gedurende de afgelopen jaren
 • U bent in staat zelfstandig een Klimaatvoetafdruk te maken voor uw gemeente, of voor gemeenten in uw regio, voor de komende jaren (na afloop van de training krijgt u een certificaat uitgereikt)
 • De door uzelf verzamelde gegevens van uw gemeente worden toegevoegd aan de website Klimaatmonitor, zodat u zichzelf kunt spiegelen aan andere gemeenten, presentaties en rapportages kunt uitdraaien e.d.

Via deze website kunt u zich aanmelden voor deze training en informatie vinden over het programma en de lokatie.

IllustratieCO2_gemeente - verkleint.jpg

Met vriendelijke groeten,

BECO en DHV

registratieformulier online
 registratieformulier online