Training Monitoring Lokaal Klimaatbeleid

Training Monitoring Lokaal Klimaatbeleid

12 september 2011

10:00-11:00

Beleidsmatige inbedding monitoring: met welke doelen kan je monitoren en welke consequenties heeft dit?

11:00-12:00

Toelichting monitoringprotocol broeikasgassen

12:00-12:45

Lunch

12:45-14:00

Toelichting op centraal beschikbare gegevens (woningen, bedrijven, afval, mobiliteit, DE-productie)

14:00-14:15

Pauze

14:15-16:00

Verkennen nog ontbrekende informatie: specifiek 'huiswerk' per gemeente, afhankelijk van karakteristieken en doelen

03 oktober 2011

10:00-12:00

Terugkoppeling 'huiswerk' per gemeente, bespreken, trouble shooting

12:00-12:45

Lunch

12:45-14:00

Toelichting en gebruik (online) invultool voor 'huiswerk'

14:00-14:15

Pauze

14:15-16:00

Rapporteren verzamelde gegevens, o.a. met rapportagefunctie KlimaatMonitor

registratiedesk
 registratiedesk