aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Training organisatorische footprint

Training organisatorische footprint

Door het uitvoeren van klimaatbeleid zijn veel gemeenten actief bezig om de CO2 uitstoot op hun grondgebied terug te dringen. Daarbij kan het helpen om zelf het goede voorbeeld te geven en de uitstoot van de eigen organisatie aan te pakken.
Een eerste stap is dan het opstellen van een organisatorische footprint. Deze geeft gedetailleerd inzicht in de emissies van de organisatie zelf en biedt aanknopingspunten voor het formuleren van reductiemaatregelen.

Voor gemeenten die overwegen om de CO2 prestatieladder te gaan toepassen in hun inkoopproces voor GWW projecten is er een extra reden om een footprint te maken. De uitstoot als gevolg gemeentelijke GWW projecten is namelijk onderdeel van de organisatorische voetafdruk. Bij toepassing van de CO2 prestatieladder kan de organisatorische footprint een belangrijk instrument zijn om het effect hiervan te meten.

Deze training helpt gemeenten bij het opstellen van de organisatorische footprint.

gasten registratie formulier
 gasten registratie formulier