NIEUWE STUDIEDAG TRIVIUM ADVIES 12 NOVEMBER 2019 (inmiddels gesloten in verband met voldoende deelname)

 

Up-to-date met de nieuwe WAJONG en participatiewet

 

Trivium advies organiseert sinds 2013 studiedagen voor belangenbehartigers en verzekeraars in het kader van de letselschade. De focus is hierbij gericht op specifiek voorkomende letsels na een ongeval.

In dit kader heeft de complexe problematiek als gevolg van Niet Aangeboren Hersenletsel al eens centraal gestaan evenals de problematiek rondom een traumatische dwarslaesie. Vorig jaar werden studiedagen georganiseerd rondom traumatische amputaties/prothesiologie en handletsels.

Met de komende studieochtend kiezen we voor een heel andere kant van het werkveld namelijk de sociale wetgeving rondom jongeren met letselschade.

 

Voor 12 november 2019 staat een nieuwe studieochtend gepland met als onderwerpen:

 

  • De WAJONG en de Participatiewet
  • Welke vormen van de WAJONG zijn er
  • Wat betekent de Participatiewet en de Wet Banenafspraak in de praktijk 
  • Welke participatie instrumenten zijn er vanuit deze wet en regelgeving
  • Wat is de huidige stand van zaken rondom de Wajong en de voorgenomen wijzigingen
  • Hoe gaan we om met jongeren vanuit de Wajong binnen Trivium advies (schadelast beperking, casuïstiek)
  • Ingebrachte casuïstiek

 

Voorlopig programma

De term die de meesten van ons wel kennen is de term Wajong. Er is echter de afgelopen jaren veel veranderd op het gebied van sociale wetgeving en vooral daar waar het gaat om de Wajong. De instroom in de Wajong is teruggebracht naar maximaal 1500 jongeren per jaar. Dit heeft consequenties voor de jongeren die we in de letselschade tegenkomen.

De beperkingen van jongeren binnen de letselschadepraktijk zijn zeer divers. Op deze studieochtend zal aandacht worden besteed aan de sociale wetgeving rondom deze groep.

 

De sociale wet en regelgeving voor deze jongeren is ingewikkeld en vaak minstens zo ingewikkeld als de taal van de diverse specialisten waar zij na het ongeval mee te maken krijgen.

Op deze studieochtend wordt nader ingegaan op de verschillende aspecten van de Wajong en de wijzigingen die de overheid voornemens is om aan te brengen in de Wajong. Wij brengen u op de hoogte van de nieuwe wetgeving en de actuele stand van zaken.

Daarnaast zoomen we in op de Participatiewet, de banenafspraak die in Nederland is gemaakt en alle instrumenten die ingezet kunnen worden vanuit de overheid ter bevordering van de participatie van deze doelgroep. Dat is immers waar wij vanuit Trivium advies voor staan als arbeidsdeskundigen in de herstelgerichte dienstverlening.

 

Wij nodigen u graag uit om casuïstiek in te brengen zodat het door ons geboden theoretische kader gekoppeld kan worden aan uw praktijk.

 

De ochtend zal worden verzorgd door mevrouw M. van den Hoek, re-integratie adviseur binnen Trivium Advies en de heer C. Hoogendoorn, registerarbeidsdeskundige bij Trivium Advies.

 

De studieochtend zal worden afgesloten met een gezamenlijke lunch.

 

Datum:

Dinsdag 12 november 2019

 

 

 

Tijd:

9.00 – 9.30 uur ontvangst

9.30-  12.30 uur inhoudelijk programma

12.30 – 13.30 uur gezamenlijke lunch

 

Locatie:

Van der Valk Hotel Veenendaal

Bastion 73

3905 NJ Veenendaal

 

Deelnemers (maximaal 25)

Belangenbehartigers en verzekeraars

 

Kosten:

€160,- excl. BTW (inclusief hand-out, koffie/thee, lunch)

 

Bewijs van deelname:

Na de studiedag zal een bewijs van deelname worden verstrekt. Bij het NIVRE zal een aanvraag ingediend  worden voor opleidingspunten.

 

Mocht u belangstelling hebben voor deze studieochtend dan bent u van harte welkom. Inmiddels is deze studiedag volgeboekt. 

Informatie met betrekking tot het definitieve programma en betaling zal t.z.t. per mail aan u worden verzonden.

Mocht u nog vragen hebben dan kan contact worden opgenomen met Gieneke Tigelaar (06-21205386) op maandag tot en met donderdag.Contact: secretariaat@triviumadvies.nl 

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren