12 november 2019

09:00 - 09:30

Ontvangst

09:30 - 12:30

Inhoudelijk programma

12:30 - 13:30

Gezamenlijke lunch 

evenements uitnodiging
 evenements uitnodiging