Welkom bij TU/e - Kien - Dutch Power

Op de TU Eindhoven werken op dit moment ongeveer 60 studenten aan een tiental projecten die te maken hebben met de verduurzaming van de energievoorziening. De projecten gaan over de verduurzaming van de energievoorziening van het eiland Texel. Er wordt gekeken naar het transport (auto, boot), de recreatiesector en de woningen op het eiland. Daarnaast wordt een onderzoek gedaan naar de elektrische straat in Helmond. Hierbij wordt gekeken naar een “all electric” oplossing waarbij de elektrische auto een belangrijke rol speelt. Tenslotte zijn er twee projecten om duurzame energievoorziening in Enspijk te analyseren.

De stichting Kien is betrokken om te bezien of deze projecten voortgezet kunnen worden door bedrijven in de installateurs-branche. KIEN ondersteunt installateurs bij het concreet inhoud geven van hun belangrijke rol bij innovatieve elektrotechnische ontwikkelingen.

De werkgroep Innovatie en Technische Samenwerking van Dutch Power organiseert sinds een aantal jaren op regelmatige basis Innovatiesessies. De doelgroep zijn de leden van Dutch Power welke actief zijn in de elektriciteitssector. Middels deze sessies wordt informatie gedeeld over onderwerpen die de sector raken. Recente voorbeelden zijn Openbare Verlichting, Beproeven van Vermogenscomponenten en Supergeleiding.

Nu hebben we voor deze gelegenheid de handen ineen geslagen en organiseren we op 5 juni a.s. samen een bijeenkomst op de TU Eindhoven.

• Voor de studenten geeft dit de gelegenheid de eindpresentatie van de 10 projecten te houden en daarmee hun opdracht af te ronden
• De stichting Kien heeft interesse om bedrijven de kans te geven deze projecten te leren kennen en wellicht voort te zetten
• De werkgroep Innovatie van Dutch Power ziet een kans om interessante technische onderwerpen voor het voetlicht van de Dutch Power participanten te brengen

De opzet van de sessie is als volgt:

• We verwachten tussen de 100 en 150 deelnemers waaronder bedrijven en 60 studenten
• Er zijn 10 teams die elk een presentatie van 20 minuten verzorgen
• Tijdens de lunch en de pauze is er een bedrijvenplein waar studenten, begeleiders en bedrijven kennis kunnen maken met elkaar
• Korte toelichting op de werkzaamheden van Stichting Kien en Stichting Dutch Power

registratiebalies
 registratiebalies