De tutorial duurt ongeveer 20 - 30 minuten. We gaan in op een specifiek onderdeel van aanmelder.nl, meer bepaald het aanmeldformulier zelf. Een tutorial heeft een maximum van 12 deelnemers. Op het einde is er wat ruimte om algemene vragen te stellen omtrent het specifieke onderdeel.