10 december 2015

13:00 - 13:30

Ontvangst

13:30 - 17:00

Opening door Gerard Korthout, dagvoorzitter

Vanuit diverse invalshoeken zal 'de Mallemolen van normen en regelgeving' aan de orde komen.
Uw sprekers zijn
• Charles Meijer, vakgroep brandveilig leven @Brandweer Nederland
• Ivo Bakker, consultant
• Willem Westermann, VVEM
• Rob Jense en Bert Winkel, werkgroep COB-c

• Martijn van den Broek, technische commissie TVD
Over de resultaten windtunnelonderzoek open tenten, uitgevoerd door Peutz

Discussie 'de Mallemolen van normen en regelgeving' o.l.v. Gerard Korthout

Uitreiking boek 25 jaar TVD

Natuurlijk zijn er gedurende de middag pauzemomenten, maar om het programma open te houden willen we ons niet ophangen aan een strak programma van tijden.

17:00 - 18:00

Borrel

registratieformulier online
 registratieformulier online