Achtergrond

Vernieuwing is de weg uit de crisis.

Steeds meer blijkt dat de oplossingen van gisteren niet meer helpen om uit de crisis van vandaag te komen. En maar blijven doormodderen is ook niet het goede antwoord.

Het zal dus anders moeten. Vernieuwing van ons zijn, denken, doen en laten is de weg.

De huidige crisis manifesteert zich op drie samenhangende, fundamentele niveaus:

  1. Ecologisch schisma 1.5 De mens wendt zich af van de Natuur, wetende dat we nu 1.5 aarde capaciteit verbruiken.
  2. Sociaal schisma 2.5 De mens wendt zich af van de Ander, wetende dat 2.5 miljard mensen onder de armoedegrens leven.
  3. Innerlijk schisma 3.0 De mens wendt zich af van het eigen Zelf, wetende dat 3.0 meer mensen zelfmoord plegen als dat er mensen worden omgebracht door misdaad, terreur of oorlog.

Deze crisis is tegelijkertijd de uiting van een wereldomvattend transformatieproces waar ik als mens midden in sta en aan den lijve ervaar. Ik zie daarbij dat oude patronen afsterven en nieuwe zich aandienen. Dat gebeurt ook in mij. Ook ik, als mens, in mijn eigen omgeving worstel met deze tijd op zoek naar de beste manier om vooruit te komen. Ik moet er echter wel open voor staan.

Ik zal het dus anders moeten gaan doen. Radicaal nieuwe wegen zullen ontdekt moeten worden.
Darvoor is Vernieuwend Leiderschap nodig. In alle sectoren van de samenleving.
Te beginnen bij jezelf. Door in mijn eigen omgeving aan vernieuwing te werken dlever ik mijn bijdrage aan de oplossing van de drie mondiale schisma’s.

Theorie U, het gedachtegoed van Peter Senge, Otto Scharmer, en Joseph Jaworski, reikt een methodologie aan om de weg te vinden naar Vernieuwend Leiderschap.
Tijdens de eendaagse workshop maak je kennis met de principes van Theorie U.
De workshop is zo vormgegeven dat je het proces van de U zelf gaat ervaren en doorlopen, vanuit ieders eigen vragen / opgaven om het in de kern te leren kennen.
De drie fasen: observeren, „presencing‟ en creëren vragen elk specifieke capaciteiten, waar we in de training met elkaar aan bouwen, vanuit beproefde ingangen die de verdieping ondersteunen.
Praktijkcases van de deelnemers nemen in de workshop een plek in naast het gezamenlijk leren in het hier en nu van het U proces en wat dit leidinggeven vanuit de toekomst van ons vraagt.
We zullen afwisselend gezamenlijk werken, in kleinere groepen of ieder op zichzelf.
De locatie maakt het mogelijk om zowel binnen als in de Natuur te werken en ook die potentie laten we niet onbenut.

debiteurenadministratie evenement
 debiteurenadministratie evenement