Informatie workshops | ronde 1

 

1.1 Kennis en goede praktijkvoorbeelden in beeld. Resultaten kennissynthese
Zorg & Onderwijs - Kennis 

Door: ZonMw | Patty Proost & Marieke Breden 

Het nieuwe ZonMw - programma ‘Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap’ is dit jaar gestart. ZonMw heeft een kennissynthese uit laten voeren waarin succesvolle interventies en goede praktijkvoorbeelden zijn geïnventariseerd. Wil je weten welke kennis er is? Welke goede praktijkvoorbeelden er zijn en waar je je voordeel mee kunt doen binnen jouw praktijk? Kom naar onze workshop! Ook wisselen we graag aanvullende kennis en voorbeelden uit. We horen graag de tips en tricks vanuit je eigen praktijk. Voor meer informatie: onbedoeldezwangerschap@zonmw.nl.
(wordt ook in ronde 3 aangeboden)
 

1.2 (Voornemen) afstand ter adoptie in Nederland
Zorg & Onderwijs - Ondersteuning

Door: Fiom | Koosje Lousma

Gemiddeld overwegen zestig onbedoeld zwangere vrouwen per jaar in Nederland hun kind af te staan ter adoptie. Vaak zijn zij al meer dan 30 weken zwanger als zij zich voor het eerst melden bij een vertrouwenspersoon of zorgverlener. In deze workshop geven we je meer zicht op deze groep vrouwen en wat zij nodig hebben. Hoe gaat afstand ter adoptie in zijn werk? Wat kun jij doen en wat doen de andere betrokken partijen om deze vrouwen en hun kinderen zo goed mogelijk te helpen? Ook de rol van de biologische vader komt hierbij aan bod.
 

1.3 Zwanger, wat nu? Keuzehulp bij onbedoelde zwangerschap
Zorg & Onderwijs breed - Ondersteuning

Door: Fiom | Tom Hendriks

Fiom is als kenniscentrum ongewenste zwangerschap specialist op het thema keuzehulp. Maar wat is keuzehulp eigenlijk? Welke vormen van keuzehulp zijn er online en offline? Hoe verloopt een keuzehulpgesprek en naar wie of wat verwijs je door als je in jouw werk te maken hebt met een onbedoeld zwangere (en/of haar partner)? In de workshop geven we antwoord op al deze vragen en nemen we je mee in ‘de wereld van keuzehulp’.
(wordt ook in ronde 2 aangeboden)
 

1.4 Keuze voor abortus, wat nu?
Zorg & Onderwijs VO, MBO - Ondersteuning 

Door: Nederlands Genootschap van Abortusartsen | Jorien Nijland & Monique Opheij

Ongewenst zwanger, wat nu?!
De meeste vrouwen weten al snel wat hun keuze is bij een ongeplande zwangerschap.

Indien zij voor abortus kiezen, komen er veel praktische vragen naar boven:

  • Waar kan ik terecht?
  • Hoe ga ik een abortus betalen?
  • Moeten mijn ouders op de hoogte gebracht worden?

Als hulpverlener zal u niet dagelijks met dit soort vragen geconfronteerd worden.

Deze workshop tracht een antwoord te geven op de meest gestelde vragen rondom de gang naar een abortuskliniek. Feiten en fabels over zwangerschapsafbreking. Eindelijk de juiste informatie over wet, regelgeving en praktijk rondom abortus.
 

1.5 Van onbedoeld zwanger naar een weloverwogen besluit: onderzoek en de vertaling naar de praktijk
Zorg & Onderwijs breed - Kennis

Door: Fiom | Sophie Bolt & Daphne Latour

Als kenniscentrum is Fiom dagelijks bezig met actuele en maatschappelijke vraagstukken rondom onbedoelde zwangerschap. Kennis is nodig om wetenschappelijk onderbouwde hulpverlening aan te bieden. Een speerpunt in ons onderzoek is de mogelijkheid om een weloverwogen autonome keuze te maken die past bij iemands persoonlijke leven, normen en waarden. We onderzoeken welke kennis over de praktijk nodig is om mensen te informeren over mogelijke gevolgen van hun keuze bij een onbedoelde zwangerschap.

In deze workshop nemen we je mee in de resultaten van recent onderzoek en vertalen deze kennis naar de praktijk. Daarnaast willen we van jou weten aan welke nieuwe kennis behoefte is.
(wordt ook in ronde 2 aangeboden)
 

1.6 Hoe werkt het mbo? Bij wie moet ik zijn?
Zorg & Onderwijs MBO - Ondersteuning

Door: MBO Raad | Jan Faber

Alles wat u al over het mbo wilde weten! Hoe zijn deze, soms grote, scholen georganiseerd? Hoe zien de onderwijsprogramma’s er uit en waar zitten de ‘haakjes’. Wie beslist wat in de mbo scholen en bij wie moet ik dan zijn om binnen te komen? Antwoorden op deze vragen en meer in deze snelle ‘hoe-werkt-het-mbo?’ workshop.
 

1.7 Het kwetsbare gesprek - in dialoog blijven als het spannend wordt 
Zorg & Onderwijs VO, MBO - Ondersteuning  

Door: Stichting School en Veiligheid | Léon Meijs

Een gesprek in de klas over seksualiteit zorgt soms voor spanningen en heftige uitspraken. In deze workshop ziet u wat er dan in de klas gebeurt. Seksualiteit en identiteit zijn nauw verbonden; dat maakt het snel kwetsbaar. Hoe maak je seksualiteit toch bespreekbaar? Hoe houd je het gesprek veilig? En hoe werk je aan seksueel integer omgaan met elkaar? Via de principes van Dialoog onder Druk ondersteunen we docenten hierbij. Ondersteuners en hulpverleningspartners tonen we in de workshop welke angsten en dilemma’s bij docenten spelen, hoe de klassendynamiek werkt en hoe u docenten kunt helpen.
(dit betreft de 1e helft; de 2e helft wordt gegeven in de tweede ronde – zie nr. 2.7)
 

1.8 Nu Niet Zwanger: een uniek, preventief programma voor kwetsbare (potentiële) ouders
Onderwijs breed - Anticonceptiecounseling

Door: GGD GHOR  NL | Laura Rust

Yasmine van 18 jaar zit op het ROC en heeft in het geheim een relatie met jongen, waarmee ze seksuele contacten heeft. Ze is bang om zwanger te worden, kan hierover niet met haar ouders praten en durft niet aan de pil te gaan. Wie gaat met Yasmine het gesprek aan?

Maakt u zich wel eens zorgen over een mogelijke zwangerschap bij een kwetsbare leerling? Vindt u het lastig het gesprek hierover aan te gaan?

Met elkaar kunnen we ongeplande, ongewenste zwangerschappen voorkomen. Door in gesprek te gaan over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Door aan te sluiten bij hun leefwereld en samen te kijken naar hun vragen, behoeften, barrières en mogelijkheden.
 

1.9 Twee vliegen in een klap! (Preventie in het onderwijs)
Zorg & Onderwijs MBO - Preventie 

Door: Rutgers & MBO | Bente van Gameren, Ursela van Dijk en een MBO entree docente

Studenten in het MBO (m.n. in entreeopleidingen voor studenten zonder startkwalificatie) lopen een hoger risico op onbedoelde zwangerschap, tienerouderschap en daardoor op schooluitval. Het MBO is geen vanzelfsprekende setting om les te geven over vruchtbaarheid, kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Een aantal MBO-scholen heeft deze onderwerpen voortvarend opgepakt. Studenten vinden het relevante onderwerpen en willen juist meer informatie en met elkaar in gesprek.

In deze werksessie krijgt u actieve werkvormen en tools aangereikt en weet u hoe kwetsbare studenten te ondersteunen bij veilige en prettige relaties en seksualiteit. Hiermee kunt u lessen nog leuker en makkelijker maken voor studenten; ook voor de meest kwetsbare groepen!

MBO-docenten laten zien wat hun ervaringen zijn met de lessen Lang leve de Liefde en het gebruik van online tools, digilessen en sense.info. Dit levert op termijn meer betrokkenheid op van studenten, minder ongewenste zwangerschappen, minder schooluitval en meer plezier op school.
 

1.10 Toolkit eerste hulp bij onbedoelde zwangerschap 
Onderwijs VO, MBO - Preventie  

Door: Siriz | Melissa van der Laan en Mariska van de Pol

Wil jij ontdekken hoe je er voor een leerling kunt zijn die onbedoeld zwanger is? Wat moet je nu wel doen en wat juist niet?! Hoe is je eigen kijk op een tienerzwangerschap en wat is de invloed daarvan op je eerste reactie naar een leerling toe? Wil je ontdekken hoe wij laagdrempelig hulp verlenen en wat we hierin online aanbieden? Kom dan naar onze interactieve workshop!
 

1.11 Wat doe jij in de klas? Hoe ga je om met seksuele gezondheid in de klas
Onderwijs VO, MBO - Preventie 

Door: Siriz | Marlies Verbruggen

Onbedoelde zwangerschap en seksualiteit zijn niet altijd makkelijke onderwerpen om te bespreken in de klas. Het maakt veel los en de meningen kunnen flink uiteenlopen. Hoe begeleid je als docent deze discussies zonder een oordeel te geven? Tijdens deze workshop geven we je handvatten voor het begeleiden van interactie in de klas zonder oordeel. Daarnaast geven we je graag een beeld van hoe Siriz de preventielessen heeft ingericht.
 

1.12 Kwetsbaar of zorgwekkend? Seksueel gedrag van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs nader onder de loep!
Onderwijs VSO - Preventie 

Door: Rutgers & Soa Aids Nederland | Hanneke de Graaf & Suzanne Meijer

Recentelijk is voor het eerst onderzoek gedaan naar de seksuele ontwikkeling en het seksuele gedrag van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (cluster 3 en 4). De vraag is of deze leerlingen meer risico’s lopen. En of hun seksuele ontwikkeling verschilt van leerlingen in het reguliere onderwijs.

Hoe duiden we de resultaten? Wat zijn eventuele zorgpunten? En wat betekent dit voor de rol van onderwijs en ouders?  Met elkaar worden suggesties gedaan voor vervolg. We reiken tips en materialen aan voor educatie en versterking van de rol van onderwijs en ouders.
 

1.13 Wat kan de GGD voor u doen in het kader van seksuele gezondheid (incl. preventie onbedoelde (tiener) zwangerschappen)
Zorg & Onderwijs breed - Kennis

Door: GGD Zuid-Limburg | Mieke Steenbakkers  

De GGD heeft vaak meer in huis dan mensen denken. In deze workshop maak je kennis met ons aanbod waarmee we je kunnen ondersteunen in het contact met jongeren over seksualiteit en onbedoelde zwangerschappen. Geheel onbevooroordeeld en gericht op wat de persoon nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan keuzehulpgesprekken of advies aan mensen actief in het onderwijs (lespakketten en methodes). Denk ook aan het bieden van zorg of het vinden van de weg bij andere hulpverlenende instanties. 
 

1.14 Kraak de casus, gratis advies van ervaringsdeskundige jonge ouders Zorg & Onderwijs breed - Ondersteuning

Door: ExpEx | Fietje Schelling, Chiara Vanenburg & Ravi Debisarun

Benieuwd naar de ervaringen van jonge ouders? En hoe jij ze kan steunen? Hier delen een jonge moeder en een jonge vader hun verhaal met de deelnemers. Vervolgens kun je casuïstiek, vragen en dilemma’s voorleggen aan een panel van getrainde ervaringsdeskundige jonge ouders (Experienced Experts). Zij geven feedback en tips. Wat kan je als docent doen om een jongere te steunen? Aan wat voor soort hulp en ondersteuning heb je behoefte als je onbedoeld zwanger bent? Laat je adviseren over de do’s en dont’s door deze ExpEx.

 

Meer informatie over de workshops in ronde 2 vindt u hier.