Unesco Event 2018: Is er ruimte voor wereldburgerschap?

Wereldburgerschap in het onderwijs, moet dat? Is het niet voldoende als kinderen op school vooral leren over Nederlands burgerschap, met wereldburgerschap als extraatje? Is onderwijs over wereldburgerschap belangrijk voor je (nationale) identiteit? 

Op 12 oktober is Hogeschool Rotterdam gastheer van het Unesco Event 2018. In Rotterdam stellen we de vraag of we vooral ruimte moeten maken voor burgerschap vanuit nationaal perspectief, of dat de globaliserende maatschappij om meer aandacht voor wereldburgerschapsonderwijs vraagt.


Sprekers
 

Andreas Schleicher - directeur Education and Skills bij de OESO 
De OESO voert de bekende PISA-onderzoeken uit: een mondiale vergelijking van de prestaties van 15-jarige leerlingen. Dit jaar maakt wereldburgerschap voor het eerst deel uit van PISA. Hoe meet je competenties voor wereldburgerschap, en wat voegen die competenties toe aan je nationale identiteit? 

Sofia Hernández Chong Cuy - directeur Witte de With Centre for Contemporary Art 
Wie spreekt over wereldburgerschap, stelt tegelijk een vraag over (nationale) identiteit. Hoe dragen onderwerpen als immigratie, culturele uitwisseling en talen bij aan iemands identiteit en aan rol als wereldburger? 

Ron Bormans – voorzitter college van bestuur Hogeschool Rotterdam
Welke rol speelt  de Hogeschool als het gaat om burgerschap? Jongeren uit Nederland en ver daarbuiten kunnen er  'oefenen' hoe te kunnen functioneren in de samenleving, hoe met elkaar om te gaan: democratisch en respectvol. 

De deuren zijn vanaf 19.30 uur geopend. Om 20.00 uur start het evenement. Vanaf 22.00 uur is er nog een korte borrel.