banner_homepage_UM_def_metnaam.jpg

Geachte relatie,

De Hogeschool van Amsterdam en Urban Management nodigen u van harte uit voor een boeiende middag ‘Urbanize het onderwijs’. Samen met u en andere vooraanstaande partners in de stad gaan we in gesprek over de meerjaren agenda van Urban Management en bouwen we verder aan de verbinding tussen Onderwijs, Onderzoek en de Stad.

Tijdens het plenaire gedeelte luisteren we onder andere naar Prof. John Goddard (verbonden aan de University van Newcastle), Lector Dr. Willem van Winden en HvA Managing Director David de Vries, die u een blik op de toekomst in de relatie tussen Amsterdam en het hoger onderwijs bieden. Daarbij wordt er ingegaan op hoe de Hogeschool van Amsterdam kan bijdragen aan vraagstukken uit de stad en uit buurten zoals: “Wat kunnen studenten uit het hoger onderwijs betekenen voor kinderen met een taalachterstand?’, ‘Hoe dragen we als burgers zoveel mogelijk bij aan een duurzame samenleving?’ en ‘Hoe zorg je voor effectief beleid dat bewoners ondersteunt bij hun ondernemerschap in buurten?’.

Tijdens de werksessies maakt u kennis met onze 'field labs', waarbinnen de verbinding tussen Onderwijs, Onderzoek en de Stad werkelijkheid wordt. Bij deze werksessies (Nieuw-West, Zuidoost, Oost en Gebiedsontwikkeling) gaat u in gesprek met een HvA lector, een professional binnen het betreffende werkveld en studenten over toegepast(e) onderzoek en interventies in het kader van actuele grootstedelijke vraagstukken.

Graag wisselen we met u van gedachten op donderdagmiddag 17 oktober 2013 tijdens het congres: ‘Urbanize het onderwijs’.

google form voor evenement
 google form voor evenement