aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Urbanize het onderwijs

17 oktober 2013

13:30-14:00

Inloop

14:00-15:00

Plenair, met sprekers als Prof. John Goddard (verbonden aan de University van Newcastle), Lector Dr. Willem van Winden en HvA Managing Director David de Vries, die u een blik op de toekomst in de relatie tussen Amsterdam en het hoger onderwijs bieden

15:15-17:00

Werksessies: Amsterdam Zuidoost, Amsterdam Oost, Amsterdam Nieuw-West en Gebiedsontwikkeling

17:00-18:00

Afsluitende borrel