Waarom Urban Sports?

Urban Sports is upcomming! Nog meer dan een sport is het een lifestyle die invulling geeft aan de veranderende behoefte van jongeren. Zij willen niet meer altijd lid zijn van een (sport)club en vragen om meer vrijheid in het beoefenen van hun sport. Urban Sports is de verzamelnaam voor diverse sporten waarbij de omgeving (on)bewust ingezet wordt als sport- en speelveld. Denk aan pleinen, muren, trappen, viaducten en leegstaande panden. De hele stad wordt zo een speeltuin voor freerunners, skateboarders en bmx’ers.

Eindhoven is een goed voorbeeld van een stad die Urban Sports ‘proof’ is en daarin zelfs (internationaal) koploper in is. Deze stad is geschikt (gemaakt) voor Urban Sports; mede ingegeven door de behoefte van jeugdwerkers om jongeren op een andere manier te vermaken en te activeren. Hier speelt de stad op in zodat ze optimaal van deze upcomming lifestyle kunnen profiteren. Eindhoven heeft nu de meest actieve Urban Sporters scene van Europa. Hierdoor zijn ze een voorbeeld voor Nederland én de rest van de wereld!

Benieuwd hoe je als gemeente ook kunt profiteren van het succes van Urban Sports? Hoe je jongeren hiermee kunt bereiken en met hen op een andere manier in contact kunt komen? En wil je te weten komen wat het op maatschappelijk, ruimtelijk en economisch vlak kan opleveren? Kom dan naar het tweedaagse Event Sport & Strategie meets Urban Sports; Kans voor elke gemeente? Hier worden de feiten en cijfers gecombineerd met de praktijk.  

Doelgroep
Het tweedaags Event is bedoeld voor vertegenwoordigers van gemeenten (directies sport/ruimtelijke ordening/welzijn/onderwijs), provincies, lokale sportraden, onderwijsinstellingen, leveranciers, verenigingsadviseurs, buurtsportcoaches. En verder iedereen met beleidsmatige belangstelling voor Urban Sports.