Energeia - Utility Analytics Conference Alliander 7 June 2016

Amsterdam – Netbeheerder Alliander voorziet een toekomst waarin analisten van grote datastromen in plaats van de huidig verantwoordelijke medewerkers steeds meer voorschrijven welke operationele en investeringsbeslissingen genomen moeten worden. Het bedrijf beschikt over een zogenoemd virtueel analytics team dat op basis van nieuwe modellen een beter inzicht geeft in de noodzaak van het vervangen van kabels en leidingen, of het voorkomen van graafschade.

Dat zei directeur assetmanagement Daan Schut van Liander deze dinsdag tijdens een door moederbedrijf Alliander georganiseerde internationale conferentie over data-analyse. Door de voortschrijdende technologisering krijgen ondernemingen de beschikking over steeds meer informatie over hun klanten en hun netten. Volgens Schut opent dit nieuwe mogelijkheden om met de huidige rekenkracht van computers beslissingen te nemen op basis van veel grotere hoeveelheid data.

“Twee jaar geleden zijn wij begonnen met het opzetten van een virtueel analytics team”, zegt Schut. “Wij zagen dat medewerkers op verschillende plekken in het bedrijf bezig waren met analytics, maar dat er behoefte bestond om kennis te delen en informatie uit te wisselen. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat zij elkaar vaker konden gaan opzoeken. Het gaat om slimme, creatieve mensen die niet per se in één ruimte hoeven te zitten om samen ergens aan te werken; dit team is relatief zelfsturend ten opzichte van de rest.”

Een van de eerste concrete resultaten van deze groep is een model dat het nog altijd hoge aantal graafschades moet beperken. Op basis van de aangemelde werkzaamheden, de situatie in de ondergrond en de bevolkingsdichtheid kan Liander nu beter inschatten wanneer het medewerkers op pad moet sturen om met aannemers te gaan praten. Hoewel dit “geprioriteerde lijstje” nog niet tot een meetbare afname van de hoeveel schadegevallen heeft geleid, is Schut ervan overtuigd dat het belang van deze werkwijze alleen maar toeneemt.

“Behalve voor het conventionele netbeheer kunnen big data ook een rol spelen in de energietransitie. De decentralisatie van de energieopwekking heeft een grote impact op onze netten, die juist bij de consument het meest fijnmazig zijn. Want wat als we straks allemaal onze lokaal geproduceerde stroom op hetzelfde moment gaan terugleveren via die dunne kabels? Wij hebben daarom profielen per wijk opgesteld, waarmee we kunnen voorspellen hoe snel we waar problemen zullen krijgen. Niet alleen weten we hoe dik de kabels zijn, maar ook –op basis van inkomenscijfers- in hoeverre bewoners genegen zijn zonnepanelen of een elektrische auto aan te schaffen.”

Het virtuele team van Liander kan het bedrijf zodoende flinke besparingen opleveren, maar Schut waakt ervoor een prijskaartje aan grote datastromen te hangen. Omdat deze ontwikkeling nog in de kinderschoenen staat, is het niet mogelijk de potentiële voordelen te berekenen. “We moeten creativiteit niet belemmeren met een business case. Ik geloof heilig in de voorspellende analytics die wij aan het bouwen zijn. We gaan toe naar een situatie waarin analisten voorschrijven welke keuzes worden gemaakt. Eigenlijk zijn beleidsregels niet anders dan algoritmen.” 

event registration
 event registration