Het gesprek voor PHD-studenten vindt plaats op dinsdag 29 september van 9:30 tot 12 uur. 
De moderatoren zijn Liza Mügge en Peter Snoeren, ondersteund door Iris Kingma. 
 
Lees eerst onderstaande informatie (ook te downloaden als pdf) met meer informatie over de gesprekken en het gebruik van gegevens en data. Er wordt toestemming gevraagd voor het verzamelen en verwerken van gegevens en data uit de verdiepende gesprekken door de Taskforce Sociale Veiligheid.
 
Geïnformeerde toestemming (‘informed consent’) gesprekken Taskforce Sociale Veiligheid 2020
 
Algemene informatie
De Taskforce Sociale Veiligheid is ingesteld vanaf september 2019 door het College van Bestuur. De opdracht is tweeledig: 1) voorstellen van een integrale aanpak van sociale veiligheid voor de hele UvA gemeenschap; 2) aanjagen van verbeteringen in cultuur en beleid. Deze taskforce bestaat uit zeven mensen vanuit verschillende afdelingen en faculteiten van de universiteit.
 
Verdiepende gesprekken met medewerkers en studenten
De taskforce wil inzicht verwerven in processen die kunnen leiden tot sociale onveiligheid bij medewerkers of studenten. Hiervoor heeft de taskforce in het najaar van 2019 gesproken met onder andere decanen, directeuren van diensten, directeuren bedrijfsvoering, chief diversity office, ombudsfunctionaris, Centrale Studentenraad, Amsterdam United en de PhD council. De academische gemeenschap bestaat uit veel meer mensen met verschillende inzichten en ervaringen. Daarom organiseert de Taskforce verdiepende groepsgesprekken met medewerkers en studenten. Doelgroepen zijn zowel het wetenschappelijk personeel (met en zonder onderzoektijd), OBP, PHD studenten, leidinggevenden, medewerkers in de patiëntenzorg van ACTA/AMC, als studenten (Nederlands en internationaal). In totaal organiseert de Taskforce 12 gesprekken met tussen de 6-12 deelnemers. In juli 2020 heeft er een pilot gesprek plaatsgevonden, de resterende 11 gesprekken vinden plaats in september en oktober 2020. 
 

Voor medewerkers en studenten die liever niet deelnemen aan een groepsgesprek, komt er een mogelijkheid om perspectieven schriftelijk te delen. Meer informatie over deze optie zie de webpagina van de Taskforce Sociale Veiligheid.

 

Doel van de verdiepende gesprekken
Het doel is
a) Inzicht verwerven in de diversiteit aan perspectieven rondom sociale veiligheid in de verschillende onderdelen van de universiteit.
b) inventariseren wat behoeftes en problemen zijn ten aanzien van sociale veiligheid.
c) meer inzicht verwerven in de cultuur inzake sociale veiligheid.
 
Vorm van de groepsgesprekken
Als deelnemer doe je mee aan één online groepsgesprek over sociale veiligheid van ongeveer 2,5 uur. De insteek van de verdiepende gesprekken met medewerkers en studenten is gebaseerd op de methodologie van focusgroep discussies.
 
Deelname en selectie
Bij voorkeur neemt per afdeling/studie één medewerker/student tegelijkertijd aan een gesprek deel. Met meer aanmeldingen selecteren wij op basis van volgorde van aanmelding.
 
Welke gegevens van de deelnemers worden verzameld
We vragen om je naam, e-mailadres, afdeling, functiegroep en faculteit (indien van toepassing). Deze gegevens worden gebruikt voor het onderhouden van contact en voor het samenstellen van gemengde groepen. De gesprekken worden opgenomen.
 
Hoe de gegevens worden verwerkt
1. de gegevens uit de gesprekken worden getranscribeerd vanaf een audio-opname en geanonimiseerd, zodat gegevens niet herleidbaar zijn naar personen.
2. De uitkomsten van deze gesprekken worden -naast inzichten uit bestaand wetenschappelijk onderzoek en gesprekken met andere mensen uit de organisatie- gebruikt voor het formuleren van de aanbevelingen voor beleid op de Universiteit van Amsterdam.
Bewaartermijn: Verwijderen van alle gegevens uit de verdiepende gesprekken gebeurt uiterlijk vier weken na oplevering van de aanbevelingen van de Taskforce Sociale Veiligheid.
 
Wie het onderzoek uitvoert
Leden van de Taskforce Sociale Veiligheid ondersteund door een projectmedewerker en student-assistent.
 
Contactpersoon en contactgegevens voor deelnemers
Projectmedewerker Iris Kingma via taskforceSV@uva.nl
 
Mogelijkheid deelname aan gesprek af te zeggen of te beëindigen
Als deelnemer kan je te allen tijde de gegeven toestemming intrekken en stoppen met meedoen aan de verdiepende gesprekken zonder opgave van reden. Dat kan via een e-mail naar projectmedewerker Iris Kingma via taskforceSV@uva.nl
 
Toestemmingsverklaring
De Taskforce Sociale Veiligheid gaat zorgvuldig om met de data uit de gesprekken en gegevens die nodig zijn om de gesprekken te organiseren en verwerken. We vragen alle deelnemers om toestemming hiervoor. Zonder toestemming van jou als deelnemer kun je niet mee doen aan het verdiepende gesprek.
 
De Taskforce Sociale Veiligheid vraagt de deelnemer om toestemming voor:
Het verzamelen en verwerken van zijn of haar gegevens;
- Voor verzamelen en verwerken van de data uit de gesprekken voor de bovengenoemde doelen van de taskforce.
- Om contact te onderhouden met deelnemers over de gesprekken en met geïnteresseerden die zich hebben aangemeld voor komende gesprekken.
- Voor een audio-opname van het groepsgesprek en dus ook van de bijdragen van de deelnemer aan het betreffende groepsgesprek.
- voor het delen van uitkomsten van het onderzoek van de Taskforce Sociale Veiligheid.
 
Het archiveren van de data;
- Toestemmingsformulieren worden bewaard tot uiterlijk vier weken na oplevering van aanbevelingen van de Taskforce Sociale Veiligheid
- Verwijderen van alle gegevens uit de verdiepende gesprekken gebeurt uiterlijk vier weken na oplevering van aanbevelingen van de Taskforce Sociale Veiligheid.
 
Voorziene risico’s
De taskforce organisatie gaat uit van de principes dataminimalisatie en anonimiteit, evenals zo min mogelijk betrokkenen bij het verzamelen en verwerken van de data. Volledige anonimiteit en vertrouwelijkheid is niet te garanderen omdat het om een groepsgesprek gaat. Wel vragen we deelnemers de Chatham House Rules te volgen. Met andere woorden, we vragen deelnemers om zowel de inhoud van de gesprekken, als de identiteit en affiliatie van de andere deelnemers vertrouwelijk te behandelen.
 
Voordelen
Het uitwisselen van perspectieven over sociale veiligheid op de universiteit
Je eigen perspectief delen over wat er op de UvA moet veranderen
 
 
 
 
 

Ik meld me hierbij aan voor het Nederlandstalig groepsgesprek met PHD-studenten op dinsdag 29 september 2020 van 9:30 - 12:00 uur.

rsvp online voor je evenementen
 rsvp online voor je evenementen