12 november 2019

12:30 - 13:00

Inloop met lunch

13:00 - 13:15

Welkom door Cri-Cri Gouw en Ruud van Nus

13:15 - 13:30

Presentatie winnaar verpleegkunstprijs 2018, Erik van Wezel

13:30 - 14:10

Workshopronde 1

14:10 - 14:30

Workshopronde 2

14:30 - 15:10

Uitreiking verpleegkunstprijs jury

Uitreiking verpleegkunstprijs publiek

15:10 - 15:30

Pauze

15:30 - 16:30

Lezing Sjoerd Henselmans

16:30

Afsluiting

symposiumregistratie
 symposiumregistratie