Symposium 'Kan ik er wat aan doen?' - over Veerkracht en zwaartekracht bij mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid en hun naasten.

Een opname en behandeling in de GGz is niet niks. Het vraagt veel om de draad van je leven weer op te pakken. Veerkracht is nodig....... Belangrijk daarbij is de steun van naasten. Maar vaak hebben zij het ook niet gemakkelijk met wat jou is overkomen. Cliënten en familieleden ervaren vaak een stigma rond een opname in de GGz.

Met ons symposium willen we als (ex) cliënten, naasten en behandelaren in gesprek voorbij het stigma: op welke manier kunnen we samen werken aan herstel?

(Kinder- en jeugd)Psychiater Cecil Prins-Aardema  van de afdeling Gezinspsychiatrie van GGz Drenthe weet over de waarde van familie in het proces van herstel mee te praten. Zij heeft ervaringskennis: haar partner werd opgenomen met een depressie. Daar sta je dan als partner en als moeder. Hoe heeft dit doorgewerkt in hun leven? Maar ook als psychiater en onderzoeker is ze betrokken bij het thema 'Veerkracht'. Zij is recent gestart met haar promotieonderzoek naar de impact van de psychische aandoening op de familie en de onderlinge relaties en wat er helpt om samen (veerkrachtig) te herstellen. De ervaringskennis vanuit de families zelf zal in haar onderzoek centraal staan. Tijdens het symposium vertelt zij ook meer over haar onderzoek en hopen we samen in gesprek te komen over deze onderwerpen.

We dagen cliënten, familie en behandelaren in de aanloop naar 20 mei uit het thema "Veerkracht'' te verbeelden. Dat mondt uit in een expositie die (hopen we) de tongen losmaakt.

 

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren