Verbinden met informatie

Verbinden met informatie

Evaluatieformulier G4 CIO-Congres 2014 "Verbinden met informatie"

Beste congresbezoeker,

Je hebt deelgenomen aan het G4 CIO-Congres "Verbinden met informatie".

We zijn bezig met het evalueren van het congres. Bij de evaluatie wordt je mening op prijs gesteld. Daarom vragen wij je via het evaluatieformulier een aantal vragen te beantwoorden.

 

We zijn ons ervan bewust dat je niet alle onderdelen uit het programma gevolgd hebt en vragen alleen de vragen in te vullen waar je aan deel hebt genomen. Alvast bedankt voor je medewerking.

Met vriendelijke groet,

De organisatie

Onvoldoende
Zeer goed
Onvoldoende
Zeer goed
Onvoldoende
Zeer goed
Onvoldoende
Zeer goed
Onvoldoende
Zeer goed
Onvoldoende
Zeer goed
Onvoldoende
Zeer goed
Onvoldoende
Zeer goed
Onvoldoende
Zeer goed
Onvoldoende
Zeer goed
Onvoldoende
Zeer goed
Onvoldoende
Zeer goed
Onvoldoende
Zeer goed
Onvoldoende
Zeer goed
Onvoldoende
Zeer goed
Onvoldoende
Zeer goed
Onvoldoende
Zeer goed
Onvoldoende
Zeer goed
Onvoldoende
Zeer goed
Onvoldoende
Zeer goed
Onvoldoende
Zeer goed
Onvoldoende
Zeer goed
Onvoldoende
Zeer goed
Onvoldoende
Zeer goed
Onvoldoende
Zeer goed

vooraankondiging
 vooraankondiging