08 oktober 2020

18:50 - 19:00

Module A, dag 1

18:50 - 19:00

Inloggen cursus

19:00 - 20:45

Aanvang cursus, Docenten: Suzanne Bakker en Petra Dogger

13 oktober 2020

18:50 - 19:00

Module B, dag 2

18:50 - 19:00

Inloggen cursus

19:00 - 20:45

Aanvang cursus, Docenten: Suzanne Bakker en Petra Dogger

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren