Verdiepingscursus Insulinetherapie - Langerhans

Verdiepingscursus Insulinetherapie - Langerhans

Verdiepingscursus Insulinetherapie - Langerhans

Inschrijving is mogelijk middels onderstaande aanmeldingsformulier voor huisarts, praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners en praktijkassistenten.

Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, er is plaats voor maximaal 35 personen. 

Als u interesse heeft om deel te nemen aan deze nascholing, verzoeken wij u vriendelijk om zich in te schrijven, uiterlijk vóór 10 februari 2020.

De Verdiepingscursus Insulinetherapie ziet Langerhans als een nadrukkelijk en verplicht vervolg op de Startcursus Insulinetherapie. In de Startcursus komen in drie dagdelen de beginselen van insulinetherapie bij DM2 in de eerste lijn aan bod. Daarmee kan men een start maken, maar eenmaal bezig stuit men toch op een aantal veel voorkomende vragen in de praktijk. Dit wordt behandeld in de zgn. Verdiepingscursus Insulinetherapie (de “Module 4 van de Startcursus”).

De cursus kent de volgende onderwerpen:

  1. Opfrissen van de basiskennis: hoe zat het ook al weer met de pennen, naalden, dagcurves, insulineprofielen en de insulineschema’s 
  2. De GLP1-receptor agonisten: theorie en praktijk
  3. Aanpassing insuline bij koolhydraatbeperking
  4. Overbehandeling bij ouderen
  5. Corticosteroïden en insuline
  6.  Vragen op de Huisartsenpost
  7. Discrepantie dagcurves en HbA1c
  8. Inbreng eigen casuïstiek en vragen

Zoals altijd is de cursus zeer interactief, casus gestuurd en wordt gegeven door ervaren Langerhansdocenten (kaderhuisarts Diabetes/ diabetesverpleegkundige)

Accreditatie:
Accreditatie voor de cursus wordt aangevraagd door Langerhans bij KNMG, NVvPO, V&VN en VSR. Er worden per groep 4 punten toegekend. 


Attentie
Meld u zich binnen één week voor aanvang van de nascholing af, dan zijn wij helaas genoodzaakt om €25,- administratiekosten in rekening te brengen. Dit bedrag zal aan de huisartsenpraktijk worden gefactureerd

De cursus gaat alleen door bij voldoende deelnemers en of kan verplaatst worden naar een andere datum. 

koppeling met crm en erp
 koppeling met crm en erp