Bijeenkomst Versterken zoönosenbeleid
 

Op dinsdag 14 juni 13:00 – 18:00 uur vindt de bijeenkomst over het Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid plaats in het Muntgebouw in Utrecht (Leidseweg 90). Tijdens deze bijeenkomst kunt u meedenken over het Nationaal actieplan versterken zoönosenbeleid dat het kabinet in de zomer presenteert. Er zullen organisaties aanwezig zijn uit de werkvelden leefomgeving, veterinair en humaan. Uw actieve bijdrage en ideeën voor het versterken van het zoönosenbeleid zullen van meerwaarde zijn voor een stevig en gedragen nationaal actieplan.

Met het actieplan willen we de kans verkleinen op het ontstaan en het verspreiden van ziektekiemen die overgaan van dier op mens. Dit past binnen de plannen voor pandemische paraatheid, die na de COVID-19 pandemie worden opgesteld. Voor het actieplan worden onder andere benut: de aanbevelingen van het rapport ‘Zoönosen in het vizier’ van de expertcommissie Bekedam, de evaluatie van SARS-CoV-2 bij nertsen, de bestaande activiteiten rondom zoönosen en alle inbreng van stakeholders en experts.

 

 

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren