Vervolgoverleg veld over "Werken als zelfstandige"

Vervolgoverleg veld over "Werken als zelfstandige"

Aan de Tweede Kamer is toegezegd om het begrip gezagsverhouding, binnen de huidige wettelijke kaders, voor 1 januari 2019 te verduidelijken. Ook hierover gaan we graag op 3 september met u in gesprek. In dit proces nemen wij graag uw input mee. Daarom het verzoek om onderstaande enquête in te invullen. Hierin worden een aantal elementen genoemd die betrekking hebben op de beoordeling van een gezagsverhouding. Wilt u per element aangeven waarin voor u de onduidelijkheid zit.  Uw antwoorden gebruiken we als basis voor de rondetafelgesprekken over dit onderwerp.

Schaal 1 - 5
Hieronder kunt u aangeven op een schaal van 1 t/m 5 in welke mate voor u onduidelijk is hoe de onderstaande elementen van gezag bij de beoordeling van arbeidsrelaties worden uitgelegd.

Geef 1 als u van mening bent dat dit element zeer onduidelijk is, geef 5 als u van mening bent dat dit element volledig duidelijk is.


Daarnaast willen wij u verzoeken om per element uw antwoord kort toe te lichten in het tekstvak eronder (maximaal 200 tekens).

Element is zeer onduidelijk
Element is volledig duidelijk
Element is zeer onduidelijk
Element is volledig duidelijk
Element is zeer onduidelijk
Element is volledig duidelijk
Element is zeer onduidelijk
Element is volledig duidelijk
Element is zeer onduidelijk
Element is volledig duidelijk
Element is zeer onduidelijk
Element is volledig duidelijk
Element is zeer onduidelijk
Element is volledig duidelijk
Element is zeer onduidelijk
Element is volledig duidelijk
Element is zeer onduidelijk
Element is volledig duidelijk

*verplichte vraag

deelnemersregistratie
 deelnemersregistratie