Refereerbijeenkomst Verward gedrag

Als het gaat over verwarde personen wordt al snel naar de GGz gekeken. Natuurlijk zijn wij er voor mensen die in de war zijn en die worstelen met zaken in het dagelijks leven. Maar of zij voor hulp en behandeling daarbij altijd bij de GGz moeten zijn is een vraag die ondanks onderzoek en adviescommissies, nog steeds op tafel ligt. Dat niet alle verward gedrag is terug te voeren op GGz problematiek is inmiddels duidelijk. Maar welk gedrag dan wel door de GGz behandeld moet en kan worden, daarover is nog veel te zeggen.

In deze refereercyclus staat de kwestie verwarde personen en de impact daarvan op de GGz, centraal. Aan de orde komen beschouwingen over de geschiedenis van en het maatschappelijk ongemak met verwarde personen,  de kenmerken van de groep verwarde personen, wilsbekwaamheid, wel of niet behandelen, en wat kunnen wij als GGz bieden aan deze groep.

Diverse sprekers zullen in zes referaten vanuit deze invalshoeken het thema belichten.

Meer informatie over Verward gedrag is ook op te zoeken via het Kenniscentrum van GGz Centraal;
 https://ggzkenniscentrum.nl/#!/Webpage?id=284&start

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren