Vrienden van het Informatieberaad
Samen versnellen; praktisch implementeren
24 september 2020

 

Beste vrienden van het Informatieberaad,

Graag nodigen wij u uit voor de Vrienden van het Informatieberaad (VIB) bijeenkomst op 24 september aanstaande in het Postillion hotel te Amersfoort aan het Veluwemeer. Via deze website kunt u zich aanmelden en vindt u meer informatie over het programma en de locatie.


‘De juiste zorg met de juiste informatie op de juiste plek’
Tijdens deze bijeenkomst is er volop gelegenheid om te netwerken en vooral samen te versnellen en praktische stappen te maken als het gaat om ‘De juiste zorg met de juiste informatie op de juiste plek’. Hiervoor geven we opvolging aan wat we tijdens de online meeting van de VIB van 9 juli samen bespraken.


Doel bijeenkomst
Om samen te kunnen versnellen en praktisch te kunnen implementeren hebben we de volgende resultaten op ons vizier na afloop van de werkconferentie:

  1. Acties gedefinieerd hebben voor het weghalen van de obstakels die er liggen in de implementatie van programma’s en projecten.
  2. Duidelijkheid hebben op welke gemeenschappelijke voorzieningen moet worden ingezet.
  3. Duidelijk hebben hoe regio’s kunnen bijdragen en in hun kracht kunnen worden gezet en waar nog ‘regionale dekking’ moet worden georganiseerd.


Opzet bijeenkomst
De opzet van de VIB-bijeenkomst is in verband met corona anders dan voorafgaande jaren en beperkt zich tot een dag, waarbij de organisatie nauwlettend de RIVM-veiligheidsrichtlijnen in de gaten houdt. Dat betekent ook dat we het maximum aantal deelnemers (aanmeldingen) goed in de gaten houden en zorgdragen voor een goede vertegenwoordiging van alle betrokken partijen. Om zoveel mogelijk vrienden van het Informatieberaad te bereiken, kunnen de plenaire sessies van het programma ook via streaming media vanuit de huiskamer thuis gevolgd worden! Uiteraard wordt er na afloop ook verslag gedaan van de behaalde resultaten tijdens de afzonderlijke break-outsessies.

Tot slot
Vanuit de VIB houden we ons aan de Nederlandse corona-aanpak die erop is gericht het virus maximaal te controleren, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Dat betekent dat we de corona-ontwikkelingen de komende weken uitgebreid in de gaten houden en mocht daar aanleiding toe zijn - dan kan de fysieke bijeenkomst alsnog worden omgezet naar een online bijeenkomst. Graag uw begrip hiervoor.

Met vriendelijke groet,
Organisatieteam "Vrienden van het Informatieberaad"