Gebruik VIPLive in combinatie met excel

Gebruik VIPLive in combinatie met excel

voorbeeld uitnodiging event
 voorbeeld uitnodiging event