Gebruik VIPLive in combinatie met excel

Gebruik VIPLive in combinatie met excel

07 november 2018

14:00 - 17:00

Nascholing: Gebruik VIPLive in combinatie met excel 

Trainers: Emely Verdel en Jeroen van Embden (KetenICT team)

17:00 -

Afsluiting 

conferentie organiseren
 conferentie organiseren